Szczegóły ogłoszenia

ZP.WN.271.1.2019

"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowo - tłocznej w ramach zadań inwestycyjnych: A. Kanalizacja sanitarna sołectwa Zabierzów Bocheński. Kanalizacja sanitarna podciśnieniowo - tłoczna, zlewnia VS3 - zadanie 2 B. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową i przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Wola Batorska dla przysiółka Pagórki, gmina Niepołomice. "

WODOCIĄGI NIEPOŁOMICE sp z o.o.

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 6773,6 2019.03.14 53

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach-procedura uproszczona pdf 471,3 2019.03.25 22
Ogłoszenie o zmianie - procedura uproszczona pdf 1031,8 2019.03.27 30

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 76,8 2019.03.14 43

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Decyzja_o_odtworzeniu_dróg pdf 73,1 2019.03.14 22
Dokumantacja projektowa_Pagórki - cz. 1 zip 38122,1 2019.03.14 34
Dokumantacja projektowa_Pagórki - cz. 2 zip 48950,0 2019.03.14 28
Dokumantacja projektowa_Pagórki - cz. 3 zip 45257,1 2019.03.14 26
Dokumantacja projektowa_Pagórki - cz. 4 zip 46848,5 2019.03.14 26
Dokumantacja projektowa_Pagórki - cz. 5 pdf 41311,6 2019.03.14 28
Dokumantacja projektowa_Pagórki - cz. 6 zip 17880,7 2019.03.14 27
Dokumentacja projektowa_VS3_Starosta - cz. 10 zip 20157,1 2019.03.14 22
Dokumentacja projektowa_VS3_Starosta - cz. 2 zip 29033,7 2019.03.14 22
Dokumentacja projektowa_VS3_Starosta - cz. 5 zip 36655,9 2019.03.14 24
Dokumentacja projektowa_VS3_Starosta - cz. 6 zip 33706,9 2019.03.14 24
Dokumentacja projektowa_VS3_Starosta - cz. 7 zip 26732,0 2019.03.14 20
Dokumentacja projektowa_VS3_Starosta - cz. 8 zip 27304,5 2019.03.14 20
Dokumentacja projektowa_VS3_Starosta - cz. 9 zip 29280,1 2019.03.14 21
Dokumentacja projektowa_VS3_Starosta - cz.1 zip 32291,0 2019.03.14 19
Dokumentacja projektowa_VS3_Starosta - cz.3 zip 30614,2 2019.03.14 23
Dokumentacja projektowa_VS3_Starosta - cz.4 zip 31173,1 2019.03.14 22
Dokumentacja projektowa_VS3_Wojewoda - cz.1 zip 41042,7 2019.03.14 24
Dokumentacja projektowa_VS3_Wojewoda - cz.2 pdf 31864,7 2019.03.14 23
Dokumentacja projektowa_VS3_Wojewoda - cz.3 zip 13052,0 2019.03.14 25
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 27,8 2019.03.14 23
Formularz oferty doc 64,5 2019.03.14 21
Harmonogram rzeczowo - finansowy docx 28,9 2019.03.14 34
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w ramach postępowań przetargowyc pdf 410,1 2019.03.14 21
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków doc 85,5 2019.03.14 18
Pozwolenie na budowę_Pagórki pdf 539,4 2019.03.14 19
Pozwolenie na budowę_Starosta pdf 354,4 2019.03.14 18
Pozwolenie na budowę_Wojewoda pdf 534,3 2019.03.14 18
proj-energetyka-Pagórki pdf 6977,8 2019.03.14 19
Projekt umowy pdf 718,1 2019.03.14 30
Przedmiar-zabierzów pdf 264,9 2019.03.14 40
Przedmiar_robót Pagórki pdf 11761,2 2019.03.14 30
Specyfikacja_techniczna_Pagórkii pdf 4202,3 2019.03.14 20
STWIOR-Zabierzów pdf 1943,6 2019.03.14 15
Załącznik nr 2 doc 39,5 2019.03.14 15
Załącznik nr 4 doc 39,5 2019.03.14 15
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,7 2019.03.14 18

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 21,6 2019.03.25 14
Powiadomienie o zmianach w SIWZ- 2 doc 22,8 2019.03.27 14

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania do SIWZ -1 docx 29,4 2019.03.25 23
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ-2 doc 23,1 2019.03.27 18
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ-3 doc 25,1 2019.03.27 25

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Formularz oferty ostateczny doc 65,5 2019.03.27 17
Formularz oferty właściwy doc 65,5 2019.03.25 15
Informacja z otwarcia ofert doc 39,5 2019.04.11 32
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału - ostateczny doc 85,5 2019.03.27 11
Projekt umowy ostateczny pdf 722,6 2019.03.27 17
Projekt umowy właściwy pdf 722,6 2019.03.25 15
Przedmiar robót _Pagórki brakująca strona 26 pdf 491,5 2019.03.27 18

Pobierz wszystkie dokumenty