Szczegóły ogłoszenia

ZP.WN.271.1.2019

"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowo - tłocznej w ramach zadań inwestycyjnych: A. "Kanalizacja sanitarna sołectwa Zabierzów Bocheński. Kanalizacja sanitarna podciśnieniowo - tłoczna, zlewnia VS3 - zadanie 2" B. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową i przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Wola Batorska dla przysiółka Pagórki, gmina Niepołomice". "

WODOCIĄGI NIEPOŁOMICE sp z o.o.

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 6773,6 2019.03.14 15

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 76,8 2019.03.14 18

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Decyzja_o_odtworzeniu_dróg pdf 73,1 2019.03.14 5
Dokumantacja projektowa_Pagórki - cz. 1 zip 38122,1 2019.03.14 12
Dokumantacja projektowa_Pagórki - cz. 2 zip 48950,0 2019.03.14 6
Dokumantacja projektowa_Pagórki - cz. 3 zip 45257,1 2019.03.14 7
Dokumantacja projektowa_Pagórki - cz. 4 zip 46848,5 2019.03.14 6
Dokumantacja projektowa_Pagórki - cz. 5 pdf 41311,6 2019.03.14 5
Dokumantacja projektowa_Pagórki - cz. 6 zip 17880,7 2019.03.14 6
Dokumentacja projektowa_VS3_Starosta - cz. 10 zip 20157,1 2019.03.14 6
Dokumentacja projektowa_VS3_Starosta - cz. 2 zip 29033,7 2019.03.14 6
Dokumentacja projektowa_VS3_Starosta - cz. 5 zip 36655,9 2019.03.14 7
Dokumentacja projektowa_VS3_Starosta - cz. 6 zip 33706,9 2019.03.14 7
Dokumentacja projektowa_VS3_Starosta - cz. 7 zip 26732,0 2019.03.14 5
Dokumentacja projektowa_VS3_Starosta - cz. 8 zip 27304,5 2019.03.14 4
Dokumentacja projektowa_VS3_Starosta - cz. 9 zip 29280,1 2019.03.14 4
Dokumentacja projektowa_VS3_Starosta - cz.1 zip 32291,0 2019.03.14 4
Dokumentacja projektowa_VS3_Starosta - cz.3 zip 30614,2 2019.03.14 6
Dokumentacja projektowa_VS3_Starosta - cz.4 zip 31173,1 2019.03.14 5
Dokumentacja projektowa_VS3_Wojewoda - cz.1 zip 41042,7 2019.03.14 7
Dokumentacja projektowa_VS3_Wojewoda - cz.2 pdf 31864,7 2019.03.14 7
Dokumentacja projektowa_VS3_Wojewoda - cz.3 zip 13052,0 2019.03.14 6
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 27,8 2019.03.14 6
Formularz oferty doc 64,5 2019.03.14 5
Harmonogram rzeczowo - finansowy docx 28,9 2019.03.14 9
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w ramach postępowań przetargowyc pdf 410,1 2019.03.14 5
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków doc 85,5 2019.03.14 4
Pozwolenie na budowę_Pagórki pdf 539,4 2019.03.14 5
Pozwolenie na budowę_Starosta pdf 354,4 2019.03.14 5
Pozwolenie na budowę_Wojewoda pdf 534,3 2019.03.14 5
proj-energetyka-Pagórki pdf 6977,8 2019.03.14 4
Projekt umowy pdf 718,1 2019.03.14 7
Przedmiar-zabierzów pdf 264,9 2019.03.14 13
Przedmiar_robót Pagórki pdf 11761,2 2019.03.14 8
Specyfikacja_techniczna_Pagórkii pdf 4202,3 2019.03.14 4
STWIOR-Zabierzów pdf 1943,6 2019.03.14 3
Załącznik nr 2 doc 39,5 2019.03.14 3
Załącznik nr 4 doc 39,5 2019.03.14 3
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,7 2019.03.14 7

Pobierz wszystkie dokumenty