Szczegóły ogłoszenia

SA.270.2.7.2019

"Wykonywanie usług z zakresu gospodarki łowieckiej i łąkowo-rolnej na terenie Nadleśnictwa Rzepin w 2019 roku"

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Rzepin

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
OGŁOSZENIE pdf 7347,4 2019.03.06 39

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ pdf 10127,2 2019.03.06 28
ZAŁ. 7 - Wzór umowy - po zmianach pdf 4377,2 2019.03.15 19
Załącznik nr 1 - Oferta doc 165,0 2019.03.06 30
Załącznik nr 10 - Wzór umowy dzierżawy pdf 1088,0 2019.03.06 23
Załącznik nr 2 - Kosztorys ofertowy pdf 276,2 2019.03.06 29
Załącznik nr 3 - OPZ - zestawienie wg rodzaju prac. pdf 102,2 2019.03.06 34
Załącznik nr 3.1 - OPZ - zestawienie prac wg czynności. pdf 1499,1 2019.03.06 29
Załącznik nr 4 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu docx 16,1 2019.03.06 24
Załącznik nr 4.1 - oswiadczenie o braku podstaw wykluczenia docx 15,6 2019.03.06 27
Załącznik nr 4.2 - Wykaz osób docx 16,5 2019.03.06 35
Załącznik nr 4.3 - Wykaz sprzętu docx 14,0 2019.03.06 28
Załącznik nr 4.4 - Wykaz usług docx 14,2 2019.03.06 27
Załącznik nr 5 - Zobowiazanie podmiotu trzeciego doc 152,0 2019.03.06 27
Załącznik nr 6 - Grupa kapitałowa doc 152,5 2019.03.06 28
Załącznik nr 7 - Wzór umowy pdf 7642,0 2019.03.06 24
Załącznik nr 8 - Katalog norm czasu pracy pdf 199,3 2019.03.06 26
Załącznik nr 9 - Specyfikacja techniczna wybranych prac. pdf 2452,1 2019.03.06 25

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ZMIANA TREŚCI SIWZ pdf 285,4 2019.03.15 20

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
informacja z otwarcia ofert pdf 558,7 2019.03.22 22
INFORMACJA Z ZEBRANIA pdf 702,5 2019.03.19 20

Pobierz wszystkie dokumenty