Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-148/19

"Usługa restauracyjna, wydanie 500 zestawów obiadowych - KC-zp.272-148/19"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie SPOŁECZNE doc 119,5 2019.03.12 25

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oferta cenowa docx 24,1 2019.03.12 7
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 50,5 2019.03.12 6
Wzór umowy - usługi docx 23,6 2019.03.12 7
Wzór wykazu usług doc 33,5 2019.03.12 5

Pobierz wszystkie dokumenty