Szczegóły ogłoszenia

NI.270.4.2019

"Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Karwin w latach 2019-2021 - II postepowanie"

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Karwin

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie DzUUE pdf 176,5 2019.03.12 93

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ-II postepowanie pdf 499,7 2019.03.12 81

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Identyfikator postępowania pdf 87,9 2019.03.12 53
informacja z otwarcia ofert pdf 619,1 2019.04.12 88
Informacja z zebrania Wykonawców pdf 180,4 2019.03.26 27
KluczPub_Oferta_PostepowanieID_f8394559-ae70-4f94-94ff-c16a1f74a2a8 asc 0,7 2019.03.12 43
ogłoszenie o zebraniu wszystkich Wykonawców pdf 258,9 2019.03.19 25
sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu DzUUE pdf 134,4 2019.03.14 38
Zał. nr 1-Oferta pdf 174,1 2019.03.12 42
Zał. nr 10-Wykaz wykonanych usług pdf 113,5 2019.03.12 29
Zał. nr 11-Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia pdf 112,1 2019.03.12 22
Zał. nr 12-Wykaz urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania pdf 110,5 2019.03.12 22
Zał. nr 13-Wzór umowy pdf 326,5 2019.03.12 25
Zał. nr 2.1-Kosztorys cenowy-Pakiet nr 1 pdf 188,9 2019.03.12 46
Zał. nr 2.2-Kosztorys cenowy-Pakiet nr 3 pdf 188,5 2019.03.12 44
Zał. nr 3.1-Zestawienie pozycji prac wchodzących w zakres przedmiotu zamówie pdf 1559,1 2019.03.12 75
Zał. nr 3.2-Zestawienie szczegółowe miąższości drewna na pozycjach pdf 898,5 2019.03.12 49
Zał. nr 3.3-Zestawienie stopni trudności, odległości zrywki i współczynników pdf 431,4 2019.03.12 33
Zał. nr 3.4-Zestawienie pozycji niedostępnych dla pozyskania maszynowego pdf 130,7 2019.03.12 33
Zał. nr 4-Specyfikacja techniczna wybranych prac z zakresu gospodarki leśnej pdf 364,1 2019.03.12 33
Zał. nr 5-Katalogi norm czasu dla prac leśnych pdf 2586,6 2019.03.12 32
Zał. nr 6-Wzór formularza jednolitego europejskiego dokumentu zamóweinia (JE pdf 392,8 2019.03.12 26
Zał. nr 7-Niewiążący wzór zobowiązania podmiotu trzeciego do oddania Wykonaw pdf 110,0 2019.03.12 22
Zał. nr 8-Oświadczenie Wykonawcy o przynależnosci lub braku przynależności d pdf 137,6 2019.03.12 26
Zał. nr 9-Oświadczenie w sprawie braku podstaw wykluczenia określonych w art pdf 116,6 2019.03.12 25

Pobierz wszystkie dokumenty