Szczegóły ogłoszenia

NZ/11/Rb/N/AC/2019

" "Utworzenie Centrum leczenia chorób osób w podeszłym wieku - Oddziału Geriatrycznego w Szpitalu Powiatowym w Limanowej im. Miłosierdzia Bożego" w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020 działanie 12.1 Infrastruktura Ochrony zdrowia, Poddziałanie 12.1.3 Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym - SPR. "

Szpital Powiatowy w Limanowej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 308,6 2019.03.08 32

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona pdf 756,1 2019.03.08 35

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ARCHITEKTURA zip 25754,8 2019.03.08 38
BRANŻA SANITARNA zip 41861,0 2019.03.08 22
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 59,2 2019.03.08 15
ELEKTRYKA_NISKIE PRĄDY zip 86498,6 2019.03.08 19
Formularz ofertowy docx 66,6 2019.03.08 14
GAZY MEDYCZNE zip 11083,8 2019.03.08 20
KONSTRUKCJA zip 15655,8 2019.03.08 22
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 59,3 2019.03.08 16
Projekt architektoniczny po zmianach zip 8248,8 2019.03.08 23
Projekt konstrukcyjny po zmianach zip 7053,6 2019.03.08 19
Projekt umowy docx 793,9 2019.03.08 16
PRZEDMIARY ROBÓT zip 811,4 2019.03.08 32
specyfikacje techniczne po zmianach zip 2050,8 2019.03.08 19
TECHNOLOGIA zip 1614,2 2019.03.08 28
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 59,0 2019.03.08 15

Pobierz wszystkie dokumenty