Szczegóły ogłoszenia

TZM/07/Z/2019

"Udzielenie kredytu lub pożyczki złotowej w wysokości 10.000.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych 00/100) na spłatę zobowiązań wymagalnych, na okres spłaty wynoszący 96 miesięcy z sześciomiesięcznym okresem karencji w spłacie kapitału"

Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach-s.p.z.o.z.

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Zapytanie ofertowe html 96,8 2019.03.06 77

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedzi na zapytania - 1 docx 279,6 2019.03.22 32
Odpowiedzi na zapytania - 2 docx 266,2 2019.03.22 31
Odpowiedzi na zapytania - 3 docx 278,8 2019.03.22 27
Odpowiedzi na zapytania - 4 docx 272,4 2019.03.22 26
Odpowiedzi na zapytania - 5 docx 270,9 2019.03.22 25
Odpowiedzi na zapytania - 6 docx 266,3 2019.03.22 30
Odpowiedzi na zapytania - 7 docx 267,1 2019.04.01 28
Odpowiedzi na zapytania - 8 docx 266,6 2019.04.10 21
Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty docx 265,0 2019.04.18 13
Powiadomienie o zmianach - 1 docx 265,1 2019.03.12 40
Powiadomienie o zmianach - 2 docx 265,2 2019.03.25 31
Powiadomienie o zmianach - 3 docx 265,4 2019.04.03 33
Powiadomienie o zmianach - 4 docx 263,5 2019.04.10 26
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy doc 301,5 2019.03.06 45
Załącznik nr 1 - Program naprawczy pdf 4933,7 2019.03.22 36
Załącznik nr 10 - Sprawozdanie finansowe MZ-03 za 2018r. pdf 1125,2 2019.03.22 35
Załącznik nr 11 - Sprawozdanie niezależnego biegłego - 2017r. pdf 1243,6 2019.03.22 34
Załącznik nr 12 - Opinia niezależnego biegłego 2016r. (1) pdf 2526,2 2019.03.22 32
Załącznik nr 12 - Opinia niezależnego biegłego 2016r. (2) pdf 1041,0 2019.03.22 32
Załącznik nr 13 - Uchwała nr 32 Rada Społeczna - plan. finansowy na 2019r. pdf 574,3 2019.03.22 33
Załącznik nr 14 - MZ-03 wersja 11 Sprawozd. o finansach za rok 2016r. pdf 897,0 2019.03.22 35
Załącznik nr 15 - MZ-03 wersja 12 Sprawozd. o finansach za rok 2017r. pdf 888,6 2019.03.22 34
Załącznik nr 16 - Uchwała 16 2018 z dnia 25.05.2018 - raport fin. za 2018r. pdf 5607,3 2019.03.22 31
Załącznik nr 17 - Uchwała 1373 zatwierdzenie sprawozdania za 2017r. pdf 48,4 2019.03.22 34
Załącznik nr 18 - Statut aktualny pdf 349,8 2019.03.22 34
Załącznik nr 19 - Księga rejestrowa (1) pdf 2260,2 2019.03.22 32
Załącznik nr 19 - Księga rejestrowa (2) pdf 2243,7 2019.03.22 27
Załącznik nr 2 - Harmonogram spłaty xls 50,0 2019.03.06 49
Załącznik nr 2 - Harmonogram spłaty - modyfikacja 10.04.2019r. xls 42,5 2019.04.10 21
Załącznik nr 2 - Plan inwestycyjny - 2019r. pdf 551,4 2019.03.22 34
Załącznik nr 20 - Wskaźnik wykorzystania łóżek pdf 64,3 2019.03.22 27
Załącznik nr 21 - Certyfikat pdf 118,4 2019.03.22 32
Załącznik nr 22 - Zestawienie realizowanych kontraktów pdf 97,2 2019.03.22 33
Załącznik nr 23 - Roczne sprawozdanie z działalności - 2018r. pdf 847,2 2019.03.22 34
Załącznik nr 3 - Wykonanie planu inwestycyjnego - 2018r. pdf 231,5 2019.03.22 34
Załącznik nr 4 - Struktura należności xlsx 9,0 2019.03.22 33
Załącznik nr 5 - Struktura zobowiązań xlsx 9,0 2019.03.22 35
Załącznik nr 6 - Realizacja planu finansowego za 2018r. pdf 190,7 2019.03.22 30
Załącznik nr 7 - Rejestr spraw sądowych - 2018r. ods 19,5 2019.03.22 27
Załącznik nr 8 - Aneks 1.03.8.2019 - cz. 1 pdf 3387,1 2019.03.22 28
Załącznik nr 8 - Aneks 1.03.8.2019 - cz. 2 pdf 1472,4 2019.03.22 29
Załącznik nr 8 - Aneks 1.03.8.2019 - cz. 3 pdf 2319,1 2019.03.22 29
Załącznik nr 8 - Aneks 2.03.8.2019 pdf 1681,9 2019.03.22 25
Załącznik nr 8 - Umowa - zabezpieczenie pdf 662,5 2019.03.22 33
Załącznik nr 9 - Uchwała nr 30 Rada Społeczna pdf 158,4 2019.03.22 48

Pobierz wszystkie dokumenty