Szczegóły ogłoszenia

EH.270.2.1.2019

"Dostawa narzędzi stosowanych w leśnictwie oraz dostawa artykułów do znakowania drzew i drewna"

Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Zespół Składnic Lasów Państwowych w Stargardzie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie o zamóweiniu pdf 212,2 2019.02.25 28

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ pdf 842,1 2019.02.25 25

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Zalacznik nr 10 do SIWZ - Instrukcja uzytkownika systemu miniPortal oraz ePU pdf 3061,2 2019.02.25 17
zalacznik nr 5 wzór umowy pdf 675,7 2019.02.25 17
załacznik nr 2 JEDZ doc 189,5 2019.02.25 16
Załącznik nr 4 do SIWZ wykaz dostaw docx 14,3 2019.02.25 15
Załącznik nr 6 do SIWZ brak podstaw do wykluczenia docx 13,6 2019.02.25 15
Załącznik nr 1 do SIWZ oferta docx 18,0 2019.02.25 16
Załącznik nr 3 do SIWZ grupa kapitałowa docx 15,3 2019.02.25 16
załącznik nr 7 opis przedmiotu zamówienia docx 43,9 2019.02.25 15
załącznik nr 8 formularz cen jednostkowych xlsx 22,7 2019.02.25 16
załącznik nr 9 -klucz publiczny, identyfikator postępowania pdf 192,9 2019.02.25 15

Pobierz wszystkie dokumenty