Szczegóły ogłoszenia

EH.270.2.1.2019

"Dostawa narzędzi stosowanych w leśnictwie oraz dostawa artykułów do znakowania drzew i drewna"

Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Zespół Składnic Lasów Państwowych w Stargardzie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pdf 3721,7 2019.05.07 8
ogłoszenie o zamóweiniu pdf 212,2 2019.02.25 57

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ pdf 842,1 2019.02.25 43

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
powiadomienie o zmianach pdf 88,4 2019.03.25 19

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
odpowiedz na pytania SIWZ pdf 108,2 2019.03.25 24
odpowiedź na pytanie pdf 53,7 2019.03.28 20

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
informacja z otwarcia ofert pdf 45,3 2019.04.02 22
Zalacznik nr 10 do SIWZ - Instrukcja uzytkownika systemu miniPortal oraz ePU pdf 3061,2 2019.02.25 36
zalacznik nr 5 wzór umowy pdf 675,7 2019.02.25 33
załacznik nr 2 JEDZ doc 189,5 2019.02.25 35
Załącznik nr 4 do SIWZ wykaz dostaw docx 14,3 2019.02.25 33
Załącznik nr 6 do SIWZ brak podstaw do wykluczenia docx 13,6 2019.02.25 32
Załącznik nr 1 do SIWZ oferta docx 18,0 2019.02.25 34
Załącznik nr 3 do SIWZ grupa kapitałowa docx 15,3 2019.02.25 31
załącznik nr 7 opis przedmiotu zamówienia docx 43,9 2019.02.25 36
załącznik nr 8 formularz cen jednostkowych xlsx 22,7 2019.02.25 39
załącznik nr 9 -klucz publiczny, identyfikator postępowania pdf 192,9 2019.02.25 29

Pobierz wszystkie dokumenty