Szczegóły ogłoszenia

NA/P/15/2019

"Przeprowadzenie szkolenia zaawansowanego z wysokosprawnej chromatografii cieczowej HPLC oraz chromatografii gazowej z detektorem spektrometrii mas GC-MS "

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 61,0 2019.01.15 92

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 116,2 2019.01.15 53

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,2 2019.01.15 44
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,2 2019.01.15 41
Umowa_powierzenia - wzór doc 135,5 2019.01.15 37
Wykaz osób doc 23,0 2019.01.15 41
Wzór oferty na dostawy doc 77,8 2019.01.15 40
Wzór umowy na dostawy lub usługi docx 75,7 2019.01.15 36
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,0 2019.01.15 36

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 70,0 2019.01.21 39

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 69,6 2019.01.23 43

Pobierz wszystkie dokumenty