Szczegóły ogłoszenia

TZM/25/P/18

"Doposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną Oddziału Okulistycznego oraz Poradni Okulistycznej Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach - s.p.z.o.z."

Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach-s.p.z.o.z.

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP html 270,6 2018.09.11 57

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 108,8 2018.09.11 50

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty doc 124,5 2018.09.11 42
Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularze cenowe xls 120,0 2018.09.11 77
Załącznik nr 2.1 do SIWZ - Wykaz parametrów - cech techniczno-użytkowych dla foteli zabiegowych doc 128,0 2018.09.11 53
Załącznik nr 2.2 do SIWZ - Wykaz parametrów - cech techniczno-użytkowych dla foteli do pobierania materiału doc 103,5 2018.09.11 60
Załącznik nr 2.3 do SIWZ - Wykaz parametrów - cech techniczno-użytkowych dla komputera doc 157,5 2018.09.11 56
Załącznik nr 2.4 do SIWZ - Wykaz parametrów - cech techniczno-użytkowych dla biometru optycznego doc 112,0 2018.09.11 44
Załącznik nr 2.5 do SIWZ - Wykaz parametrów - cech techniczno-użytkowych dla lampy szczelinowej doc 110,5 2018.09.11 49
Załącznik nr 2.6 do SIWZ - Wykaz parametrów - cech techniczno-użytkowych dla autokeratorefraktometru doc 122,0 2018.09.11 42
Załącznik nr 2.7 do SIWZ - Wykaz parametrów - cech techniczno-użytkowych dla usg okulistycznego doc 120,5 2018.09.11 47
Załącznik nr 2.8 do SIWZ - Wykaz parametrów - cech techniczno-użytkowych dla zestawu refrakcyjnego doc 118,5 2018.09.11 51
Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z art 25a ust 1 doc 84,5 2018.09.11 45
Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej doc 76,5 2018.09.11 43
Załącznik nr 5.1 do SIWZ - Projekt umowy doc 136,5 2018.09.11 44
Załącznik nr 5.2 do SIWZ - Projekt umowy - dla Pakietu nr 1, 2, 3 doc 130,5 2018.09.11 35
Załącznik nr 6 do SIWZ - Protokół zdawczo-odbiorczy doc 74,0 2018.09.11 42

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ - 1 doc 20,1 2018.09.18 45
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ - 2 doc 23,0 2018.09.18 54

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 67,0 2018.09.26 48

Pobierz wszystkie dokumenty