Szczegóły ogłoszenia

TZM/07/Z/2018

"Usługa odbioru i transportu odpadów komunalnych z wydzieleniem surowców wtórnych."

Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach-s.p.z.o.z.

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń html 84,2 2018.06.22 62

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Regulamin Przetargu doc 116,5 2018.06.22 120
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy doc 38,0 2018.06.22 65
Załącznik nr 2 - Formularz cenowy xls 29,5 2018.06.22 58
Załącznik nr 3 - Oświadczenie Oferenta doc 38,0 2018.06.22 54
Załącznik nr 4 - Projekt umowy doc 86,0 2018.06.22 59

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert docx 13,8 2018.07.06 50
OGŁOSZENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty docx 13,8 2018.07.09 51

Pobierz wszystkie dokumenty