Szczegóły ogłoszenia

TZM/04/Z/2018

"Dostawa aparatury medycznej - elektrokardiografu dla potrzeb Oddziału Chorób Wewnętrznych"

Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach-s.p.z.o.z.

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie html 53,0 2018.03.27 67

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert docx 19,7 2018.04.11 55
Odpowiedzi na zapytania - 1 docx 17,6 2018.04.03 72
Regulamin Przetargu doc 125,0 2018.03.27 108
Załącznik nr 1 do Regulaminu - Formularz ofertowy doc 39,5 2018.03.27 78
Załącznik nr 2 do Regulaminu - Formularz cenowy xls 29,5 2018.03.27 77
Załącznik nr 3 do Regulaminu - Wykaz parametrów - cech techniczno-użytkowych doc 58,0 2018.03.27 78
Załącznik nr 4 do Regulaminu - Projekt umowy doc 75,5 2018.03.27 78
Załącznik nr 5 do Regulaminu - Protokół zdawczo-odbiorczy doc 27,0 2018.03.27 75

Pobierz wszystkie dokumenty