Szczegóły ogłoszenia

3/2018

"serwis pogwarancyjny obejmujący naprawy i przeglądy okresowe sprzętu medycznego"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie DzUUE docx 31,5 2018-02-13 24

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 872,1 2018-02-13 34

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2018-02-13 20
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 78,6 2018-02-13 20
Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę doc 22,0 2018-02-13 19
projekt umowy zadanie 1 i 2 doc 1088,0 2018-02-13 21
projekt umowy zadanie 6 doc 1083,5 2018-02-13 18
projekt umowy zadanie 3 doc 845,5 2018-02-13 20
projekt umowy zadanie 4 docx 528,3 2018-02-13 19
projekt umowy zadanie 5 docx 528,2 2018-02-13 18
Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom doc 22,7 2018-02-13 21
Wykaz dostaw lub usług doc 17,7 2018-02-13 25
Wykaz_osób 3 doc 36,5 2018-02-13 20
Wzór oferty XLS - wymagane dokumenty xls 41,0 2018-02-13 29
Załącznik 1 do SIWZ uszczegółowienie przedm. zamówienia doc 47,0 2018-02-13 42
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,2 2018-02-13 19

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 28,3 2018-02-21 7

Pobierz wszystkie dokumenty