Szczegóły ogłoszenia

3/2018

"serwis pogwarancyjny obejmujący naprawy i przeglądy okresowe sprzętu medycznego"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie DzUUE docx 31,5 2018.02.13 247

Wyniki częściowe

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
2 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - wyniki częściowe doc 823,4 2018.04.23 111
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - wyniki częściowe doc 821,2 2018.04.17 129

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
2 Zm ogłoszenia DzUUE docx 15,5 2018.03.16 149
Zm ogłoszenia DzUUE docx 15,5 2018.02.23 150

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 872,1 2018.02.13 134

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2018.02.13 160
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 78,6 2018.02.13 165
Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę doc 22,0 2018.02.13 198
projekt umowy zadanie 1 i 2 doc 1088,0 2018.02.13 175
projekt umowy zadanie 6 doc 1083,5 2018.02.13 174
projekt umowy zadanie 3 doc 845,5 2018.02.13 169
projekt umowy zadanie 4 docx 528,3 2018.02.13 175
projekt umowy zadanie 5 docx 528,2 2018.02.13 157
Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom doc 22,7 2018.02.13 174
Wykaz dostaw lub usług doc 17,7 2018.02.13 196
Wykaz_osób 3 doc 36,5 2018.02.13 182
Wzór oferty XLS - wymagane dokumenty xls 41,0 2018.02.13 177
Załącznik 1 do SIWZ uszczegółowienie przedm. zamówienia doc 47,0 2018.02.13 238
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,2 2018.02.13 164

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź 2 na zapytania w sprawie SIWZ doc 41,8 2018.03.12 160
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 28,3 2018.02.21 178

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 18,4 2018.03.28 126
odp na pyt 58, 59 xlsx 10,3 2018.03.12 133
Odp na pyt 56 i 57 xlsx 9,2 2018.03.12 147
Odp na pyt 62,63 xls 47,5 2018.03.12 142
Odp. na pytanie 55 xls 31,0 2018.03.12 128
Załącznik Usługi zdalne pdf 250,1 2018.03.12 140

Pobierz wszystkie dokumenty