Szczegóły ogłoszenia

ZP.271.3.2018

"Utworzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Gminie Drwinia"

GMINA DRWINIA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu doc 235,3 2018-02-09 28

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 159,7 2018-02-09 16

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumentacja projektowa zip 76622,8 2018-02-09 28
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 121,7 2018-02-09 18
Formularz oferty doc 147,5 2018-02-09 18
Oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy doc 131,5 2018-02-09 18
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 176,5 2018-02-09 18
Projekt umowy doc 316,0 2018-02-09 19
Przedmiary zip 406,0 2018-02-09 23
STWIORB pdf 627,1 2018-02-09 18
Wykaz robót budowlanych doc 132,5 2018-02-09 24
Wykaz osób doc 137,0 2018-02-09 18
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 120,2 2018-02-09 19

Pobierz wszystkie dokumenty