Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-46/18

"dostawa laptopa dla WIEiT KC-zp.272-46/18"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 134,9 2018.02.09 141

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 61,1 2018.02.09 121

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
JEDZ doc 76,1 2018.02.09 146
Wzór formularza oferty - dostawy doc 27,9 2018.02.09 139
Wzór umowy - dostawy doc 31,3 2018.02.09 145

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ESPD xml 231,6 2018.02.09 133
Informacja z otwarcia ofert doc 19,8 2018.03.20 95

Pobierz wszystkie dokumenty