Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-46/18

"dostawa laptopa dla WIEiT KC-zp.272-46/18"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 134,9 2018-02-09 92

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 61,1 2018-02-09 70

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
JEDZ doc 76,1 2018-02-09 83
Wzór formularza oferty - dostawy doc 27,9 2018-02-09 81
Wzór umowy - dostawy doc 31,3 2018-02-09 86

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ESPD xml 231,6 2018-02-09 81
Informacja z otwarcia ofert doc 19,8 2018-03-20 39

Pobierz wszystkie dokumenty