Szczegóły ogłoszenia

TZM/02/Z/2018

"Dostawa odzieży medycznej oraz obuwia dla personelu medycznego."

Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach-s.p.z.o.z.

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń html 51,4 2018.02.09 115

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Regulamin Przetargu doc 132,5 2018.02.09 109
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy doc 39,0 2018.02.09 129
Załącznik nr 2 - Formularz cenowy xls 38,5 2018.02.09 145
Załącznik nr 3 - Oświadczenie Oferenta doc 37,5 2018.02.09 115
Załącznik nr 4 - Projekt umowy doc 95,0 2018.02.09 106

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert docx 15,7 2018.02.26 112
Odpowiedź na zapytania nr 1 docx 16,1 2018.02.19 101
Odpowiedź na zapytania nr 2 docx 16,5 2018.02.19 89
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty docx 17,3 2018.03.01 112
Powiadomienie o zmianach - 1 docx 14,9 2018.02.20 108

Pobierz wszystkie dokumenty