Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-23/18

"dostawa serwera - KC-zp.272-23/18"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 224,6 2018.02.09 149

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 56,2 2018.03.21 91

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 70,0 2018.02.09 177

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 23,5 2018.02.09 145
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 77,4 2018.02.09 140
Wzór formularza oferty doc 28,9 2018.02.09 135
Wzór umowy - dostawy doc 34,2 2018.02.09 151

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ oraz zmiany do SIWZ doc 217,6 2018.03.19 98

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
INFORMACJA O ZMIANIE OGŁOSZENIA doc 214,7 2018.03.19 91
Informacja z otwarcia ofert doc 20,8 2018.03.28 89
JEDZ ESPD 23 xml 124,1 2018.02.09 136
Nowy wzór formularza oferty docx 29,3 2018.03.19 112
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 213,3 2018.03.19 122

Pobierz wszystkie dokumenty