Szczegóły ogłoszenia

OR.272.3.2018

"Przebudowę drogi powiatowej nr 1276 O Czerwonków - Kietrz - etap I, odcinek Księże Pole - Kietrz"

Powiat Głubczycki

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 39,9 2018-02-09 91

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) doc 20,9 2018-02-22 19

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 74,5 2018-02-09 90

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
BIOZ pdf 341,8 2018-02-09 39
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,3 2018-02-09 38
MAPA POGLĄDOWA jpg 18290,0 2018-02-09 49
Odpowiedzi na pytania 1 pdf 208,7 2018-02-19 27
OPIS TECHNICZNY pdf 215,2 2018-02-09 46
OPIS TECHNICZNY org ruchu pdf 178,4 2018-02-09 38
ORG RUCHU 1 jpg 6150,4 2018-02-09 40
ORG RUCHU 2 jpg 30449,2 2018-02-09 40
ORG RUCHU 3 jpg 34948,5 2018-02-09 37
ORG RUCHU 4 jpg 41749,7 2018-02-09 35
ORG RUCHU 5 jpg 28998,7 2018-02-09 34
ORG RUCHU 6 jpg 23859,5 2018-02-09 34
ORG RUCHU 7 jpg 8291,1 2018-02-09 33
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,5 2018-02-09 20
Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę doc 22,3 2018-02-09 42
PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE pdf 1616,6 2018-02-09 48
STWIORB pdf 2971,7 2018-02-09 43
umowa pdf 292,8 2018-02-09 39
ZAGOSPODAROWANIE 1 pdf 7901,7 2018-02-09 43
ZAGOSPODAROWANIE 10 pdf 5604,1 2018-02-09 31
ZAGOSPODAROWANIE 11 pdf 5400,5 2018-02-09 33
ZAGOSPODAROWANIE 2 pdf 7585,6 2018-02-09 37
ZAGOSPODAROWANIE 3 pdf 7586,8 2018-02-09 34
ZAGOSPODAROWANIE 4 pdf 6865,9 2018-02-09 35
ZAGOSPODAROWANIE 5 pdf 6866,3 2018-02-09 31
ZAGOSPODAROWANIE 6 pdf 10266,1 2018-02-09 31
ZAGOSPODAROWANIE 7 pdf 7567,2 2018-02-09 35
ZAGOSPODAROWANIE 8 pdf 8111,7 2018-02-09 32
ZAGOSPODAROWANIE 9 pdf 8458,1 2018-02-09 35
zał. nr 1 - formularz ofertowy doc 40,0 2018-02-09 41
zał. nr 2 - zrealizowane zamówienia doc 32,5 2018-02-09 44
zał. nr 3 - wykaz personelu doc 34,5 2018-02-09 42
zał. nr 7 - przedmiar robót pdf 515,8 2018-02-09 84
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,5 2018-02-09 35

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 18,1 2018-02-22 34

Pobierz wszystkie dokumenty