Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-62/18

"skład komputerowy i komputerowe opracowanie rysunków do pozycji wydawniczych, w których wzory, tabele i rysunki stanowią powyżej 65% objętości książki wraz z przygotowaniem pliku do druku"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 46,4 2018-02-08 44

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) doc 216,0 2018-02-15 18

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 188,5 2018-02-08 46

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Aktualne próbki rar 7715,1 2018-02-15 22
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,9 2018-02-22 3
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 45,0 2018-02-08 41
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu doc 41,5 2018-02-08 38
Próbki rar 8109,0 2018-02-08 56
Wykaz zrealizowanych usług doc 34,0 2018-02-08 39
Wzór formularza oferty doc 45,5 2018-02-08 42
Wzór umowy - usługi doc 78,5 2018-02-08 43
Wzór zobowiązania doc 133,5 2018-02-08 40

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 219,7 2018-02-15 32

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) - 2 pdf 527,9 2018-02-15 19
Informacja z otwarcia ofert pdf 414,4 2018-02-22 9
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert 1 doc 213,4 2018-02-15 17
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert 2 doc 213,4 2018-02-15 18

Pobierz wszystkie dokumenty