Szczegóły ogłoszenia

ZP.ED.271.1.2018

"SANITACJA OTULINY PUSZCZY NIEPOŁOMICKIEJ NA TERENIE GMINY DRWINIA"

GMINA DRWINIA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 169,1 2018.02.07 283

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie - sprostowanie pdf 70,7 2018.02.10 168
Ogłoszenie o zmianie - sprostowanie nr 2 pdf 70,7 2018.03.06 142

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura pełna (pakiety) doc 353,9 2018.02.07 165

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Decyzje zip 43209,9 2018.02.07 139
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 302,5 2018.02.07 144
Formularz oferty doc 369,0 2018.02.07 141
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 335,6 2018.02.07 139
Oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych doc 317,5 2018.02.07 123
PFU zip 2773,5 2018.02.07 149
Projekt Kontraktu - zadanie czesciowe nr 2 doc 661,5 2018.02.07 141
Projekt Kontraktu - zadanie częściowe nr 1 doc 590,5 2018.02.07 146
Wykaz osób doc 364,0 2018.02.07 150
Wykaz robót budowlanych doc 362,5 2018.02.07 198
Załącznik do Oferty doc 355,0 2018.02.07 157
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 300,7 2018.02.07 119

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 299,4 2018.03.06 122

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Uaktualniony Formularz oferty doc 369,0 2018.03.06 89

Pobierz wszystkie dokumenty