Szczegóły ogłoszenia

ZP.ED.271.1.2018

"SANITACJA OTULINY PUSZCZY NIEPOŁOMICKIEJ NA TERENIE GMINY DRWINIA"

GMINA DRWINIA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 169,1 2018.02.07 279

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie - sprostowanie pdf 70,7 2018.02.10 160
Ogłoszenie o zmianie - sprostowanie nr 2 pdf 70,7 2018.03.06 133

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura pełna (pakiety) doc 353,9 2018.02.07 160

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Decyzje zip 43209,9 2018.02.07 135
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 302,5 2018.02.07 140
Formularz oferty doc 369,0 2018.02.07 136
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 335,6 2018.02.07 134
Oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych doc 317,5 2018.02.07 118
PFU zip 2773,5 2018.02.07 142
Projekt Kontraktu - zadanie czesciowe nr 2 doc 661,5 2018.02.07 135
Projekt Kontraktu - zadanie częściowe nr 1 doc 590,5 2018.02.07 141
Wykaz osób doc 364,0 2018.02.07 145
Wykaz robót budowlanych doc 362,5 2018.02.07 191
Załącznik do Oferty doc 355,0 2018.02.07 151
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 300,7 2018.02.07 113

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 299,4 2018.03.06 115

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Uaktualniony Formularz oferty doc 369,0 2018.03.06 82

Pobierz wszystkie dokumenty