Szczegóły ogłoszenia

NA/P/25/2018

"Organizacja wycieczek zagranicznych dla pracowników i emerytów Politechniki Rzeszowskiej oraz członków ich rodzin w 2018 roku."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 63,3 2018.02.07 173

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) docx 12,4 2018.02.14 82

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 69,5 2018.02.07 100

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,2 2018.02.07 108
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,2 2018.02.07 118
Szczegółowy opis zamówienia doc 33,3 2018.02.07 176
Wykaz dostaw lub usług doc 19,2 2018.02.07 114
Wzór oferty na dostawy doc 29,7 2018.02.07 118
Wzór umowy SIWZ doc 72,0 2018.02.07 101
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,9 2018.02.07 116

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 20,2 2018.02.14 107

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 22,6 2018.02.14 107

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,0 2018.02.19 98

Pobierz wszystkie dokumenty