Szczegóły ogłoszenia

ZP-271-14/18

"Usługi serwisowe aparatury do radioterapii firmy Varian Medical Systems wraz z wyposażeniem. "

Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
2018-OJS025-054072-pl pdf 114,0 2018-02-06 196

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ procedura pełna doc 108,5 2018-02-06 142

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej zał. nr 4 doc 25,5 2018-02-06 138
Jednolity europejski dokument zamówienia zał. nr 2 doc 75,5 2018-02-06 133
Opis przedmiotu zamówienia zał nr 1 doc 327,5 2018-02-06 137
Wzór oferty na dostawy zał. nr 1a doc 22,6 2018-02-06 132
Wzór umowy zał. nr 3 doc 178,0 2018-02-06 133

Pobierz wszystkie dokumenty