Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-27/18

"Dostawa 16 szt. stacjonarnych zestawów komputerowych dla WEAIiIB"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 31,9 2018-02-06 47

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 66,6 2018-02-06 59

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,5 2018-02-06 34
Espd-KC-zp.272-27-18 xml 132,1 2018-02-06 33
JEDZ - KC-zp.272-27-18 docx 76,0 2018-02-06 34
Szczegółowa specyfikacja techniczno - cenowa doc 42,4 2018-02-06 50
Wzór formularza oferty doc 27,7 2018-02-06 35
Wzór umowy - dostawy doc 30,6 2018-02-06 38

Pobierz wszystkie dokumenty