Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-27/18

"Dostawa 16 szt. stacjonarnych zestawów komputerowych dla WEAIiIB"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 31,9 2018.02.06 132

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 66,6 2018.02.06 139

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,5 2018.02.06 125
Espd-KC-zp.272-27-18 xml 132,1 2018.02.06 131
JEDZ - KC-zp.272-27-18 docx 76,0 2018.02.06 117
Szczegółowa specyfikacja techniczno - cenowa doc 42,4 2018.02.06 152
Wzór formularza oferty doc 27,7 2018.02.06 110
Wzór umowy - dostawy doc 30,6 2018.02.06 129
Zmodyfikowan Szczegółowa specyfikacja techniczno - cenowa - KC-zp.272-27-18 docx 37,2 2018.03.08 100

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
II Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ oraz II modyfikacja SIWZ doc 218,3 2018.03.08 108
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ oraz Modyfikacja SIWZ doc 232,5 2018.03.01 119

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 23,5 2018.03.15 79

Pobierz wszystkie dokumenty