Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-47/18

"dostawa laptopa dla WZ KC-zp.272-47/18"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 135,3 2018-02-06 26

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 58,4 2018-02-06 37

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
JEDZ doc 76,1 2018-02-06 18
Wzór formularza oferty - dostawy doc 27,7 2018-02-06 18
Wzór umowy - dostawy doc 32,7 2018-02-06 17

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ESPD xml 231,6 2018-02-06 19

Pobierz wszystkie dokumenty