Szczegóły ogłoszenia

SA.270.1.1.2018

"Utrzymanie i konserwacja dróg w Nadleśnictwie Smolarz- etap I"

Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Smolarz

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP pdf 284,6 2018-02-05 29

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
2018 SIWZ -Utrzymanie i konserwacja dróg- etap I pdf 501,4 2018-02-05 20

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
zał.1 Formularz Ofertowy doc 61,0 2018-02-05 22
zał.1a formularz cenowy xlsx 11,4 2018-02-05 26
zał.2 Oświadczenie o wykluczeniu doc 43,0 2018-02-05 20
zał.3 Oświadczenie o warunkach udziału doc 47,5 2018-02-05 22
zał.4 Oświadczenie zobowiązanie do oddania zasobów doc 35,0 2018-02-05 21
zał.5 wykaz wykonanych robót doc 35,5 2018-02-05 24
zał.6 STWIOR utrzymanie i konserwacja dróg w Nadleśnictwie Smolarz pdf 194,5 2018-02-05 25
zał.7 wzór umowy pdf 655,0 2018-02-05 19
zał.8 oświadczenie gr. kapitałowa doc 43,5 2018-02-05 21

Pobierz wszystkie dokumenty