Szczegóły ogłoszenia

CRZP/13/2018/AEZ

"Świadczenie usług ubezpieczeń grupowych dla pracowników Akademii Morskiej w Gdyni - powtórne"

Akademia Morska w Gdyni

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
513649-N-2018 Ogłoszenie o zamówieniu pdf 75,2 2018-02-02 66

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 269,5 2018-02-02 61

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1_Wzór oferty doc 411,5 2018-02-02 66
2_Opis przedmiotu zamówienia docx 51,4 2018-02-02 65
3_Opis sposobu oceny ofert doc 88,5 2018-02-02 66
4_Oświadczenie o spełnianiu warunków doc 44,0 2018-02-02 64
5_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 50,5 2018-02-02 64
6_Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej doc 52,5 2018-02-02 65
7_Wzór umowy doc 72,0 2018-02-02 67

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ_1 pdf 876,7 2018-02-05 55
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ_2 pdf 1839,9 2018-02-08 50

Pobierz wszystkie dokumenty