Szczegóły ogłoszenia

CRZP/86/2017/AEZ

"Infrastruktura dydaktyczna wspierająca kształcenie praktyczne na Wydziałach Mechanicznym, Elektrycznym i Nawigacyjnym Akademii Morskiej w Gdyni – zakup wyposażenia laboratoriów dydaktycznych - Rozwój laboratorium Podstaw Automatyki"

Uniwersytet Morski w Gdyni

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
513115-N-2018 Ogłoszenie o zamówieniu pdf 84,6 2018.02.01 87

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 456,5 2018.02.01 67

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1_Wzór oferty doc 293,0 2018.02.01 79
2_Oświadczenie o spełnianiu warunków doc 264,5 2018.02.01 77
3_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 268,5 2018.02.01 81
4_Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej doc 268,0 2018.02.01 72
5_Specyfikacja techniczna doc 311,5 2018.02.01 102
6_Wzór umowy docx 288,3 2018.02.01 77

Pobierz wszystkie dokumenty