Szczegóły ogłoszenia

CRZP/86/2017/AEZ

"Infrastruktura dydaktyczna wspierająca kształcenie praktyczne na Wydziałach Mechanicznym, Elektrycznym i Nawigacyjnym Akademii Morskiej w Gdyni – zakup wyposażenia laboratoriów dydaktycznych - Rozwój laboratorium Podstaw Automatyki"

Akademia Morska w Gdyni

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
513115-N-2018 Ogłoszenie o zamówieniu pdf 84,6 2018.02.01 70

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 456,5 2018.02.01 54

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1_Wzór oferty doc 293,0 2018.02.01 60
2_Oświadczenie o spełnianiu warunków doc 264,5 2018.02.01 61
3_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 268,5 2018.02.01 62
4_Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej doc 268,0 2018.02.01 58
5_Specyfikacja techniczna doc 311,5 2018.02.01 84
6_Wzór umowy docx 288,3 2018.02.01 57

Pobierz wszystkie dokumenty