Szczegóły ogłoszenia

SA.270.2.1.2018

"Naprawę dróg przeciwpożarowych na terenie Nadleśnictwa Drawno"

Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Drawno

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie o zamówieniu pdf 5098,3 2018.01.31 204

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ pdf 8317,4 2018.01.31 177

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Zał. nr 1 Formularz oferty doc 52,0 2018.01.31 171
Zał. nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu docx 27,4 2018.01.31 149
Zał. nr 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu docx 26,0 2018.01.31 148
Zał. nr 4 - Zobowiązanie podmiotów trzecich docx 25,4 2018.01.31 141
Zał. nr 5 - Wykaz sprzętu doc 32,5 2018.01.31 144
Zał. nr 6 - Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej docx 26,2 2018.01.31 146
Zał. nr 7 - Wzór_umowy docx 44,8 2018.01.31 154
Zał. nr 8 - Oświadczenie o zatrudnieniu docx 22,6 2018.01.31 141
Zał. nr 9 - Wykaz wykonanych robót doc 38,0 2018.01.31 139
Zał. nr10 przedmiar robót pdf 187,9 2018.01.31 178
Zał. nr11 SKRÓCONA SPECYFIKACJA doc 40,5 2018.01.31 181

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ pdf 503,0 2018.02.12 123

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
informacja z otwarcia pdf 775,5 2018.02.15 177

Pobierz wszystkie dokumenty