Szczegóły ogłoszenia

2/1/ZP/2018

"Dostawy materiałów - 3 zadania"

20 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SP ZOZ

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 60,9 2018.01.31 106

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 51,6 2018.01.31 99

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,0 2018.01.31 109
Informacja wykonawcy o obowiązku podatkowym doc 24,9 2018.01.31 102
istotne dla stron postanowienia doc 79,0 2018.01.31 118
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 53,5 2018.01.31 99
Wzór oferty - wymagane dokumenty xls 185,0 2018.01.31 122

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 267,2 2018.02.20 87

Pobierz wszystkie dokumenty