Szczegóły ogłoszenia

ZP/US-01/18

"Organizacja wyżywienia, noclegów, sal wykładowych i oprawy kulturalnej dla uczestników "44th International Scientific Congress on Powertrain and Transport Means European KONES 2018""

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną doc 226,5 2018-01-30 156

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Formularz cenowy doc 166,5 2018-01-30 67
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 149,5 2018-01-30 56
Projekt umowy doc 174,5 2018-01-30 54
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia doc 175,0 2018-01-30 81
Wzór formularza oferty doc 173,0 2018-01-30 63
zmieniony Formularz cenowy doc 166,5 2018-02-07 51

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 41,5 2018-02-13 38
Odpowiedzi do Ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne, zmiana terści Ogł doc 202,5 2018-02-07 61

Pobierz wszystkie dokumenty