Szczegóły ogłoszenia

ZP/US-01/18

"Organizacja wyżywienia, noclegów, sal wykładowych i oprawy kulturalnej dla uczestników 44th International Scientific Congress on Powertrain and Transport Means European KONES 2018"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną doc 226,5 2018.01.30 340

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Formularz cenowy doc 166,5 2018.01.30 166
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 149,5 2018.01.30 211
Projekt umowy doc 174,5 2018.01.30 155
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia doc 175,0 2018.01.30 204
Wzór formularza oferty doc 173,0 2018.01.30 162
zmieniony Formularz cenowy doc 166,5 2018.02.07 152

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 41,5 2018.02.13 158
Odpowiedzi do Ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne, zmiana terści Ogł doc 202,5 2018.02.07 172

Pobierz wszystkie dokumenty