Szczegóły ogłoszenia

ZP/US-01/18

"Organizacja wyżywienia, noclegów, sal wykładowych i oprawy kulturalnej dla uczestników 44th International Scientific Congress on Powertrain and Transport Means European KONES 2018"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną doc 226,5 2018.01.30 333

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Formularz cenowy doc 166,5 2018.01.30 159
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 149,5 2018.01.30 204
Projekt umowy doc 174,5 2018.01.30 148
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia doc 175,0 2018.01.30 199
Wzór formularza oferty doc 173,0 2018.01.30 156
zmieniony Formularz cenowy doc 166,5 2018.02.07 144

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 41,5 2018.02.13 151
Odpowiedzi do Ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne, zmiana terści Ogł doc 202,5 2018.02.07 163

Pobierz wszystkie dokumenty