Szczegóły ogłoszenia

CRZP/5/2018/AEZ

"Dostawa mięsa i wędlin na statki szkoleniowe Akademii Morskiej w Gdyni w roku 2018"

Uniwersytet Morski w Gdyni

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
511787-N-2018 Ogłoszenie o zamówieniu pdf 82,8 2018.01.30 53

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 288,5 2018.01.30 50

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1_Wzór oferty doc 320,5 2018.01.30 56
2_Kalkulacja ceny xls 49,0 2018.01.30 57
3_Oświadczenie o spełnianiu warunków doc 43,5 2018.01.30 59
4_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 50,5 2018.01.30 53
5_Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej doc 52,5 2018.01.30 57
6_Wykaz dostaw doc 62,0 2018.01.30 52
7_Wykaz narzędzi i urządzeń technicznych doc 298,5 2018.01.30 51
8_Wzór umowy doc 72,0 2018.01.30 53

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 537,3 2018.02.08 64

Pobierz wszystkie dokumenty