Szczegóły ogłoszenia

GK 271.4.2018

"Przebudowa drogi gminnej ulicy Lipowej w Psarach wraz z odwodnieniem"

Urząd Miejski w Woźnikach

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 58,0 2018.01.29 98

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 71,0 2018.01.29 103

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
badania geotechniczne pdf 1468,5 2018.01.29 87
Informacja z otwarcia ofert doc 19,3 2018.02.15 106
opinia PZUD pdf 88,1 2018.01.29 87
opis techniczny pdf 509,2 2018.01.29 93
opis techniczny - aneks pdf 111,3 2018.01.29 87
projekt organizacji ruchu pdf 66,1 2018.01.29 93
projekt organizacji ruchu - opinia do projektu pdf 180,9 2018.01.29 88
projekt organizacji ruchu - rys nr 1 pdf 2260,1 2018.01.29 95
projekt organizacji ruchu - rys nr 2 pdf 496,7 2018.01.29 91
projekt organizacji ruchu - rys nr 3 pdf 494,9 2018.01.29 104
projekt organizacji ruchu - zatwierdzenie projektu pdf 439,6 2018.01.29 94
przedmiar robót - ul. Lipowa pdf 152,4 2018.01.29 108
rys nr 1 pdf 2257,0 2018.01.29 99
rys nr 10 pdf 106,6 2018.01.29 105
rys nr 2 pdf 3736,9 2018.01.29 98
rys nr 2a - aneks pdf 2208,8 2018.01.29 105
rys nr 3 pdf 797,1 2018.01.29 95
rys nr 4 pdf 606,0 2018.01.29 90
rys nr 5 pdf 571,1 2018.01.29 90
rys nr 6.1 pdf 94,6 2018.01.29 98
rys nr 6.2 pdf 515,3 2018.01.29 89
rys nr 7.1 pdf 521,7 2018.01.29 92
rys nr 7.2 pdf 100,8 2018.01.29 89
rys nr 8 pdf 144,0 2018.01.29 99
rys nr 9 pdf 127,4 2018.01.29 90
ST - kanalizacja deszczowa pdf 152,6 2018.01.29 98
ST - koryto pdf 113,5 2018.01.29 90
ST - nawierzchnia z kostki pdf 126,1 2018.01.29 97
ST - obrzeża pdf 116,5 2018.01.29 86
ST - oczyszczenie rowów pdf 91,5 2018.01.29 88
ST - odtworzenie trasy pdf 105,3 2018.01.29 93
ST - oznakowanie pionowe pdf 158,1 2018.01.29 99
ST - oznakowanie poziome pdf 219,3 2018.01.29 92
ST - podbudowa kamienna pdf 169,9 2018.01.29 87
ST - roboty ziemne pdf 143,0 2018.01.29 87
ST - rozbiórki pdf 81,4 2018.01.29 89
ST - skropienie pdf 89,2 2018.01.29 91
ST - stabilizacja pdf 182,9 2018.01.29 91
ST - ścieralna z b.a. pdf 186,2 2018.01.29 82
ST - umocnienie rowów pdf 111,6 2018.01.29 88
ST - wiążąca z b.a. pdf 211,1 2018.01.29 90
ST - wycinka dzrzew pdf 95,2 2018.01.29 91
ST - wykaz specyfikacji technicznych pdf 45,9 2018.01.29 94
ST - wymagania ogólne pdf 162,0 2018.01.29 85
ST -krawężniki pdf 97,7 2018.01.29 90
strona tytułowa pdf 72,5 2018.01.29 117
strona tytułowa-aneks pdf 64,7 2018.01.29 93
uzgodnienie TP pdf 91,7 2018.01.29 90

Pobierz wszystkie dokumenty