Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-26/18

"dostawa 1 szt reometru - KC-zp.272-26/18"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 311,1 2018-01-29 68

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 46,3 2018-02-05 52

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 66,4 2018-01-29 71

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 23,7 2018-01-29 65
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 24,7 2018-01-29 62
Wzór formularza oferty doc 30,5 2018-01-29 63
Wzór umowy - dostawy doc 33,2 2018-01-29 61

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 216,5 2018-02-01 56
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ (2) doc 216,7 2018-02-05 55

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,9 2018-02-08 51
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 215,5 2018-02-05 57

Pobierz wszystkie dokumenty