Szczegóły ogłoszenia

S.270.3.1.2018

"Rozbudowa zjazdów publicznych z drogi wojewódzkiej nr 136 w km 0+708,1+094,2+037,2+050,2+766,4+620 oraz z drogi wojewódzkiej nr 138 w km 5+634 na drogi leśne "

Skarb Państwa PGL LP Nadleśnictwo Lubniewice

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 1793,7 2018.01.25 135

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 401,8 2018.01.30 170

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ pdf 884,7 2018.01.25 102

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Zał nr 3 Oświadczenie wykluczenie art. 25a ust. 1 pdf 635,6 2018.01.25 117
Zał. nr 12 Projekt budowlano - wykonawczy pdf 13899,1 2018.01.25 221
Zał. nr 1 Formularz ofertowy pdf 865,8 2018.01.25 128
Zał. nr 10 Wykaz urządzeń pdf 385,1 2018.01.25 131
ZaŁ. nr 11 Karta gwarancyjna pdf 367,7 2018.01.25 113
Zał. nr 13 Przedmiar robót pdf 127,4 2018.01.25 133
Zał. nr 14 Informacja do planu BIOZ pdf 970,3 2018.01.25 114
Zał. nr 15 Szczegółowe specyfikacje techniczne pdf 1664,6 2018.01.25 125
Zał. nr 1a Kosztorys ofertowy pdf 213,1 2018.01.25 132
Zał. nr 2 Oświadczenie warunki art. 25a ust. 1 pdf 528,5 2018.01.25 114
Zał. nr 4 Wykaz robót pdf 384,9 2018.01.25 115
Zał. nr 5 Oświadczenie o grupie kapitałowej pdf 526,0 2018.01.25 122
Zał. nr 6 Wzór umowy pdf 741,6 2018.01.25 140
Zał. nr 8 Zobowiązanie podmiotu trzeciego pdf 266,2 2018.01.25 109
Zał. nr 9 Wykaz osób pdf 466,8 2018.01.25 126
Zał.nr7 Oświadczenie w sprawie braku podstaw wykluczenia pdf 271,5 2018.01.25 128

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ nr 1 z 30.01.2018 r. pdf 273,0 2018.01.30 117

Pobierz wszystkie dokumenty