Szczegóły ogłoszenia

S.270.3.1.2018

"Rozbudowa zjazdów publicznych z drogi wojewódzkiej nr 136 w km 0+708,1+094,2+037,2+050,2+766,4+620 oraz z drogi wojewódzkiej nr 138 w km 5+634 na drogi leśne "

Skarb Państwa PGL LP Nadleśnictwo Lubniewice

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 1793,7 2018.01.25 128

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 401,8 2018.01.30 161

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ pdf 884,7 2018.01.25 93

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Zał nr 3 Oświadczenie wykluczenie art. 25a ust. 1 pdf 635,6 2018.01.25 113
Zał. nr 12 Projekt budowlano - wykonawczy pdf 13899,1 2018.01.25 168
Zał. nr 1 Formularz ofertowy pdf 865,8 2018.01.25 119
Zał. nr 10 Wykaz urządzeń pdf 385,1 2018.01.25 123
ZaŁ. nr 11 Karta gwarancyjna pdf 367,7 2018.01.25 101
Zał. nr 13 Przedmiar robót pdf 127,4 2018.01.25 125
Zał. nr 14 Informacja do planu BIOZ pdf 970,3 2018.01.25 108
Zał. nr 15 Szczegółowe specyfikacje techniczne pdf 1664,6 2018.01.25 117
Zał. nr 1a Kosztorys ofertowy pdf 213,1 2018.01.25 124
Zał. nr 2 Oświadczenie warunki art. 25a ust. 1 pdf 528,5 2018.01.25 107
Zał. nr 4 Wykaz robót pdf 384,9 2018.01.25 107
Zał. nr 5 Oświadczenie o grupie kapitałowej pdf 526,0 2018.01.25 110
Zał. nr 6 Wzór umowy pdf 741,6 2018.01.25 132
Zał. nr 8 Zobowiązanie podmiotu trzeciego pdf 266,2 2018.01.25 104
Zał. nr 9 Wykaz osób pdf 466,8 2018.01.25 117
Zał.nr7 Oświadczenie w sprawie braku podstaw wykluczenia pdf 271,5 2018.01.25 118

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ nr 1 z 30.01.2018 r. pdf 273,0 2018.01.30 108

Pobierz wszystkie dokumenty