Szczegóły ogłoszenia

S.270.3.1.2018

"Rozbudowa zjazdów publicznych z drogi wojewódzkiej nr 136 w km 0+708,1+094,2+037,2+050,2+766,4+620 oraz z drogi wojewódzkiej nr 138 w km 5+634 na drogi leśne "

Skarb Państwa PGL LP Nadleśnictwo Lubniewice

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 1793,7 2018.01.25 112

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 401,8 2018.01.30 118

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ pdf 884,7 2018.01.25 85

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Zał nr 3 Oświadczenie wykluczenie art. 25a ust. 1 pdf 635,6 2018.01.25 101
Zał. nr 12 Projekt budowlano - wykonawczy pdf 13899,1 2018.01.25 122
Zał. nr 1 Formularz ofertowy pdf 865,8 2018.01.25 107
Zał. nr 10 Wykaz urządzeń pdf 385,1 2018.01.25 105
ZaŁ. nr 11 Karta gwarancyjna pdf 367,7 2018.01.25 94
Zał. nr 13 Przedmiar robót pdf 127,4 2018.01.25 115
Zał. nr 14 Informacja do planu BIOZ pdf 970,3 2018.01.25 96
Zał. nr 15 Szczegółowe specyfikacje techniczne pdf 1664,6 2018.01.25 96
Zał. nr 1a Kosztorys ofertowy pdf 213,1 2018.01.25 110
Zał. nr 2 Oświadczenie warunki art. 25a ust. 1 pdf 528,5 2018.01.25 96
Zał. nr 4 Wykaz robót pdf 384,9 2018.01.25 98
Zał. nr 5 Oświadczenie o grupie kapitałowej pdf 526,0 2018.01.25 97
Zał. nr 6 Wzór umowy pdf 741,6 2018.01.25 103
Zał. nr 8 Zobowiązanie podmiotu trzeciego pdf 266,2 2018.01.25 93
Zał. nr 9 Wykaz osób pdf 466,8 2018.01.25 96
Zał.nr7 Oświadczenie w sprawie braku podstaw wykluczenia pdf 271,5 2018.01.25 102

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ nr 1 z 30.01.2018 r. pdf 273,0 2018.01.30 95

Pobierz wszystkie dokumenty