Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-33/18

"Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego dla przebudowy instalacji wentylacji w budynku D-8 AGH w Krakowie - KC-zp.272-33/18"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 40,3 2018.01.25 156

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 71,0 2018.01.25 146

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 49,5 2018.01.25 125
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału doc 45,0 2018.01.25 120
Wzór formularza oferty docx 28,2 2018.01.25 121
Wzór umowy doc 173,0 2018.01.25 127
wzór Wykaz osób doc 41,0 2018.01.25 120
wzór wykazu usług doc 43,0 2018.01.25 121
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 39,5 2018.01.25 127

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej docx 29,0 2018.02.02 104
Informacja z otwarcia ofert doc 22,0 2018.02.02 120

Pobierz wszystkie dokumenty