Szczegóły ogłoszenia

ZP-271-9/18

"Dostawa drobnego sprzętu medycznego"

Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 55,0 2018-01-23 836

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia docx 14,1 2018-01-30 638

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ po zmianie (3) doc 99,8 2018-01-23 793

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1. Wzór oferty doc 43,5 2018-01-23 760
1a. Wzór oferty wraz z opisem przedmiotu zamówienia po zmianie 2 xls 78,5 2018-01-23 807
2. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 33,5 2018-01-23 754
3. Wzór umowy pdf 534,5 2018-01-23 751
4. Oświadczenie dla wyrobów medycznych doc 27,0 2018-01-23 753
5. Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 46,0 2018-01-23 757

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 58,4 2018-01-23 764
Powiadomienie o zmianach w SIWZ (2) doc 59,3 2018-01-30 649
Powiadomienie o zmianach w SIWZ (3) doc 59,1 2018-01-31 596

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 63,9 2018-01-30 642
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ (2) doc 62,9 2018-01-31 592

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (2) docx 13,9 2018-01-31 590
Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf 244,2 2018-02-13 245
Protokol z otwarcia ofert doc 22,1 2018-02-06 414

Pobierz wszystkie dokumenty