Szczegóły ogłoszenia

ZP-271-9/18

"Dostawa drobnego sprzętu medycznego"

Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 55,0 2018.01.23 2092

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia docx 14,1 2018.01.30 1892

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ po zmianie (3) doc 99,8 2018.01.23 2044

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1. Wzór oferty doc 43,5 2018.01.23 2010
1a. Wzór oferty wraz z opisem przedmiotu zamówienia po zmianie 2 xls 78,5 2018.01.23 2059
2. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 33,5 2018.01.23 2006
3. Wzór umowy pdf 534,5 2018.01.23 2006
4. Oświadczenie dla wyrobów medycznych doc 27,0 2018.01.23 2004
5. Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 46,0 2018.01.23 2016

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 58,4 2018.01.23 2015
Powiadomienie o zmianach w SIWZ (2) doc 59,3 2018.01.30 1901
Powiadomienie o zmianach w SIWZ (3) doc 59,1 2018.01.31 1847

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 63,9 2018.01.30 1895
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ (2) doc 62,9 2018.01.31 1849

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (2) docx 13,9 2018.01.31 1849
Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf 244,2 2018.02.13 1497
Protokol z otwarcia ofert doc 22,1 2018.02.06 1670

Pobierz wszystkie dokumenty