Szczegóły ogłoszenia

ZP-271-9/18

"Dostawa drobnego sprzętu medycznego"

Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 55,0 2018.01.23 2099

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia docx 14,1 2018.01.30 1897

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ po zmianie (3) doc 99,8 2018.01.23 2053

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1. Wzór oferty doc 43,5 2018.01.23 2016
1a. Wzór oferty wraz z opisem przedmiotu zamówienia po zmianie 2 xls 78,5 2018.01.23 2065
2. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 33,5 2018.01.23 2013
3. Wzór umowy pdf 534,5 2018.01.23 2011
4. Oświadczenie dla wyrobów medycznych doc 27,0 2018.01.23 2009
5. Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 46,0 2018.01.23 2022

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 58,4 2018.01.23 2020
Powiadomienie o zmianach w SIWZ (2) doc 59,3 2018.01.30 1907
Powiadomienie o zmianach w SIWZ (3) doc 59,1 2018.01.31 1853

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 63,9 2018.01.30 1900
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ (2) doc 62,9 2018.01.31 1854

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (2) docx 13,9 2018.01.31 1856
Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf 244,2 2018.02.13 1504
Protokol z otwarcia ofert doc 22,1 2018.02.06 1677

Pobierz wszystkie dokumenty