Szczegóły ogłoszenia

NA/P/3/2018

"Remont nawierzchni z kostki brukowej betonowej na terenie Uczelni oraz wykonanie wjazdu na parking przy bud.A i B"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 91,5 2018.01.22 242

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 71,3 2018.01.22 123

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,4 2018.01.22 168
Opis przedmiotu zamówienia zip 14472,3 2018.01.22 194
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,3 2018.01.22 157
Wykaz osób doc 35,5 2018.01.22 147
Wykaz robót budowlanych doc 39,5 2018.01.22 161
Wzór oferty na roboty budowlane doc 56,5 2018.01.22 152
Wzór umowy na dostawy lub usługi zip 1427,6 2018.01.22 140
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,0 2018.01.22 152

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,7 2018.02.06 169

Pobierz wszystkie dokumenty