Szczegóły ogłoszenia

NA/P/10/2018

"Wykonanie instalacji c.c.w.u. w budynku Domu Asystenta "

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 51,9 2018-01-19 252

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 70,1 2018-01-19 127

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,0 2018-01-19 144
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,3 2018-01-19 134
Szczegółowy opis zamówienia rar 10440,7 2018-01-19 162
Wykaz osób doc 19,6 2018-01-19 133
Wykaz robót budowlanych doc 23,0 2018-01-19 135
Wzór oferty na roboty budowlane doc 23,5 2018-01-19 137
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1831,5 2018-01-19 129
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,0 2018-01-19 133

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 20,1 2018-01-29 124

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,9 2018-02-06 128

Pobierz wszystkie dokumenty