Szczegóły ogłoszenia

NA/P/10/2018

"Wykonanie instalacji c.c.w.u. w budynku Domu Asystenta "

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 51,9 2018.01.19 272

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 70,1 2018.01.19 140

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,0 2018.01.19 156
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,3 2018.01.19 151
Szczegółowy opis zamówienia rar 10440,7 2018.01.19 187
Wykaz osób doc 19,6 2018.01.19 163
Wykaz robót budowlanych doc 23,0 2018.01.19 159
Wzór oferty na roboty budowlane doc 23,5 2018.01.19 156
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1831,5 2018.01.19 176
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,0 2018.01.19 170

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 20,1 2018.01.29 145

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,9 2018.02.06 144

Pobierz wszystkie dokumenty