Szczegóły ogłoszenia

NA/P/10/2018

"Wykonanie instalacji c.c.w.u. w budynku Domu Asystenta "

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 51,9 2018.01.19 290

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 70,1 2018.01.19 158

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,0 2018.01.19 176
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,3 2018.01.19 174
Szczegółowy opis zamówienia rar 10440,7 2018.01.19 219
Wykaz osób doc 19,6 2018.01.19 198
Wykaz robót budowlanych doc 23,0 2018.01.19 187
Wzór oferty na roboty budowlane doc 23,5 2018.01.19 177
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1831,5 2018.01.19 240
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,0 2018.01.19 191

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 20,1 2018.01.29 163

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,9 2018.02.06 170

Pobierz wszystkie dokumenty