Szczegóły ogłoszenia

NA/P/5/2018

"Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej: Przebudowa wybranych pomieszczeń kondygnacji podziemnej w budynku V Politechniki Rzeszowskiej "

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 51,1 2018-01-19 157

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 65,2 2018-01-19 90

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2018-01-19 83
Formularz oferty doc 27,9 2018-01-19 85
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,8 2018-01-19 87
Szczegółowy opis zamówienia rar 3786,5 2018-01-19 94
Wykaz dostaw lub usług doc 20,5 2018-01-19 81
Wykaz osób doc 19,1 2018-01-19 81
Wzór umowy na dostawy lub usługi rar 97,3 2018-01-19 82
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,1 2018-01-19 79

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,7 2018-01-31 68

Pobierz wszystkie dokumenty