Szczegóły ogłoszenia

KA-2/004/2018

"Wynajem autobusu z kierowcą-sukcesywne świadczenie usług transportowych dla jednostek organizacyjnych Politechniki Krakowskiej obejmujące obsługę przewozów krajowych i zagranicznych w 2018 r."

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 54,8 2018.01.18 115

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona docx 66,9 2018.01.18 106

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,6 2018.01.18 103
Formularz ofertowy doc 67,0 2018.01.18 119
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 61,5 2018.01.18 131
Projekt umowy doc 63,0 2018.01.18 110
Wykaz potencjału technicznego doc 32,5 2018.01.18 111
Wykaz usług doc 34,5 2018.01.18 106
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,3 2018.01.18 113

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacje z otwarcia ofert doc 18,6 2018.01.30 100

Pobierz wszystkie dokumenty