Szczegóły ogłoszenia

KA-2/004/2018

"Wynajem autobusu z kierowcą-sukcesywne świadczenie usług transportowych dla jednostek organizacyjnych Politechniki Krakowskiej obejmujące obsługę przewozów krajowych i zagranicznych w 2018 r."

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 54,8 2018.01.18 128

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona docx 66,9 2018.01.18 113

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,6 2018.01.18 109
Formularz ofertowy doc 67,0 2018.01.18 131
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 61,5 2018.01.18 143
Projekt umowy doc 63,0 2018.01.18 120
Wykaz potencjału technicznego doc 32,5 2018.01.18 120
Wykaz usług doc 34,5 2018.01.18 111
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,3 2018.01.18 127

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacje z otwarcia ofert doc 18,6 2018.01.30 109

Pobierz wszystkie dokumenty