Szczegóły ogłoszenia

S.271.1.1.2018

""Budowa budynku do przechowywania sadzonek na szkółce leśnej - lodownia ""

Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kłodawa

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 417,3 2018.01.18 141

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1. SIWZ-budowa lodowni pdf 1295,8 2018.01.18 152
11.0. OPIS TECHNICZNY LODOWNIA pdf 252,7 2018.01.18 159
11.1. RZUT PRZYZIEMIA pdf 514,5 2018.01.18 148
11.10. K-02_Rzut_przyziemia-A4EL3 pdf 144,1 2018.01.18 138
11.11. K-03_Przekroje_konstrukcyjne-A3 pdf 134,9 2018.01.18 136
11.12. K-04_Konstrukcja_lodowni-A4EL3 pdf 300,5 2018.01.18 153
11.13. K-05_Mur_oporowy_RW1-A3 pdf 188,5 2018.01.18 142
11.14. K-06_Mur_oporowy_RW2-A3 pdf 158,0 2018.01.18 130
11.15. PB-K_Opis_techniczny pdf 9609,7 2018.01.18 151
11.16. Lodownia PB 12.09.2017- elektryka pdf 5965,7 2018.01.18 131
11.17. Leśniczówka Dzicz.badania.04.2017 pdf 1073,4 2018.01.18 150
11.18. PB-K_Projekt geotechniczny pdf 346,2 2018.01.18 159
11.2. A02 RZUT DACHU pdf 123,6 2018.01.18 140
11.3. A03 PRZEKRÓJ A-A pdf 318,6 2018.01.18 179
11.4. A04 PRZEKRÓJ B-B pdf 524,0 2018.01.18 145
11.5. A05 ELEWACJA POŁUDNIOWA pdf 226,2 2018.01.18 164
11.6. A06 ELEWACJA PÓŁNOCNA pdf 216,8 2018.01.18 135
11.7. AT01 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU pdf 1037,6 2018.01.18 144
11.9. K-01_Rzut_fundamentów-A4EL3 pdf 142,8 2018.01.18 155
12.0. opis przedmiar robót pdf 112,5 2018.01.18 172
12.1. tabela przedmiaru pdf 539,1 2018.01.18 139
2. Wzór umowy -zał. do SIWZ pdf 929,4 2018.01.18 132
3. zał. Oświadczenie_o_wykluczeniu doc 42,5 2018.01.18 157
4. zał._Oświadczenie_o_warunkach_udziału doc 47,5 2018.01.18 145
5. zał. Oświadczenie_zobowiązanie_doi_oddania_zasobów doc 35,0 2018.01.18 122
6. zał. Oświadczenie_gr._kapitałowa doc 43,0 2018.01.18 128
7. zał. Formularz Ofertowy doc 64,0 2018.01.18 165
8. TECR Załącznik do SIWZ docx 14,9 2018.01.18 130
9. Wykaz osób doc 31,5 2018.01.18 142
Informacja z otwarcia ofert pdf 565,2 2018.02.02 136

Pobierz wszystkie dokumenty