Szczegóły ogłoszenia

OR.272.1.2018

"Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Głubczycach (Stara część wraz ze starą salą gimnastyczną) przy ul. Kochanowskiego 22 w Głubczycach wraz z wymianą pieca C.O." w ramach projekt "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego"

Powiat Głubczycki

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 240,9 2018.01.17 202

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 270,5 2018.01.17 139

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedzi 1 pdf 84,6 2018.01.22 173
Odpowiedzi 2 pdf 85,9 2018.01.23 149
Pompy ciepła - METRYKA pdf 196,1 2018.01.17 163
Pompy ciepła - Opis techniczny pdf 101,2 2018.01.17 252
Pompy ciepła - opis techniczny - Instalacja elektryczna pdf 74,3 2018.01.17 182
Pompy ciepła - Projekt zagospodarowania terenu pdf 7382,2 2018.01.17 156
Pompy cipła - Rozdzielnia RGP Rozmieszczenie aparatów pdf 70,9 2018.01.17 199
Pompy cipła - Rozdzielnia RGP Schemat ideowy pdf 123,5 2018.01.17 152
Pompy cipła - Rzut piwnic Instalacja co pdf 230,9 2018.01.17 175
Pompy cipła - Rzut piwnic Instalacja elektryczna pdf 56,0 2018.01.17 159
Pompy cipła - Schemat instalacji pdf 177,2 2018.01.17 155
Pompy cipła - Schemat zasilania pdf 97,6 2018.01.17 157
Pompy cipła - Złącze kablowo-pomiarowe ZK6+P Elewacje pdf 65,4 2018.01.17 158
Pompy cipła - Złącze kablowo-pomiarowe ZK6+P Rozmieszczenie aparatów pdf 101,5 2018.01.17 147
Specyfikacja Techniczna ST 01 pdf 196,8 2018.01.17 191
Specyfikacja Techniczna ST 02 pdf 127,5 2018.01.17 155
Specyfikacja Techniczna ST 03 pdf 189,3 2018.01.17 175
Specyfikacja Techniczna ST 04 pdf 176,8 2018.01.22 136
Specyfikacja Techniczna ST 05 i ST 06 pdf 127,1 2018.01.17 162
Specyfikacja Techniczna ST 07 pdf 117,6 2018.01.17 180
Specyfikacja techniczna wymagania ogólne ST 00 pdf 157,5 2018.01.17 166
Term - A10 pdf 1444,8 2018.01.17 164
Term - A11 pdf 1033,8 2018.01.17 184
Term - A12 pdf 765,0 2018.01.17 161
Term - A13 pdf 709,3 2018.01.17 175
Term - A14 pdf 1972,7 2018.01.17 153
Term - A15 pdf 479,1 2018.01.17 150
Term - A16 pdf 403,3 2018.01.17 159
Term - A17 pdf 406,5 2018.01.22 179
Term - A18 pdf 716,6 2018.01.22 155
Term - A19 pdf 460,1 2018.01.22 153
Term - A2 pdf 906,5 2018.01.17 174
Term - A20 pdf 1404,3 2018.01.17 158
Term - A21 pdf 515,0 2018.01.17 142
Term - A22 pdf 530,6 2018.01.17 178
Term - A23 pdf 461,6 2018.01.17 201
Term - A24 pdf 605,6 2018.01.17 157
Term - A3 pdf 531,9 2018.01.17 159
Term - A4 pdf 563,2 2018.01.17 174
Term - A5 pdf 870,8 2018.01.17 163
Term - A6 pdf 663,7 2018.01.17 167
Term - A7 pdf 578,3 2018.01.17 193
Term - A8 pdf 1932,7 2018.01.17 163
Term - A9 pdf 1182,9 2018.01.17 165
Term - Analiza ekologiczna i ekonomiczna - Budynek Liceum pdf 127,0 2018.01.17 166
Term - Analiza ekologiczna i ekonomiczna - Sala gimnastyczna pdf 120,2 2018.01.17 183
Term - BIOZ pdf 119,4 2018.01.17 151
Term - Bioz pompa ciepła Liceum odt 24,3 2018.01.17 149
Term - Budynek Liceum projektowana charakterystyka energetyczna pdf 75,1 2018.01.17 310
Term - K1 pdf 1539,4 2018.01.17 174
Term - METRYKA pdf 207,2 2018.01.17 152
Term - Opis techniczny pdf 199,2 2018.01.17 196
Term - Opis techniczny do instalacji sanitarnych Liceum pdf 135,1 2018.01.17 145
Term - Projektowana charakterystyka energetyczna Sala sportowa Liceum pdf 78,6 2018.01.17 255
Term - Rys A1 Projekt zagospodarowania terenu pdf 2148,5 2018.01.17 227
Term - Rys S1 Rzut kotłowni Poziom +1,2m pdf 265,5 2018.01.17 180
Term - Rys S2 Rzut kotłowni poziom +3,00m pdf 213,2 2018.01.17 155
Term - Rys S3 Rzut kotłowni Inst co pdf 258,8 2018.01.17 171
Term - Rys S4 Profil kanalizacji deszczowej pdf 474,7 2018.01.17 162
Term - Rys S5 Profile przykanalików kanalizacji deszczowej pdf 349,8 2018.01.17 157
umowa LO pdf 293,5 2018.01.17 159
Zał. nr 1 - formularz ofertowy doc 238,0 2018.01.17 159
zał. nr 2 - zrealizowane zamówienia doc 231,5 2018.01.17 165
zał. nr 3 - wykaz osób doc 230,0 2018.01.17 153
zał. nr 4 - wykaz sprzętu doc 232,0 2018.01.17 154
zał. nr 5 - oświadczenie o zatrudnieniu doc 234,0 2018.01.17 165
zał. nr 6 - dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 244,5 2018.01.17 150
zał. nr 7 - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunkó doc 250,5 2018.01.17 185
zał. nr 8 - zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbęd doc 235,5 2018.01.17 156
zał. nr 9 - Przedmiar pdf 304,0 2018.01.22 165

Pobierz wszystkie dokumenty