Szczegóły ogłoszenia

OR.272.1.2018

"Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Głubczycach (Stara część wraz ze starą salą gimnastyczną) przy ul. Kochanowskiego 22 w Głubczycach wraz z wymianą pieca C.O." w ramach projekt "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego"

Powiat Głubczycki

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 240,9 2018.01.17 168

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 270,5 2018.01.17 105

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedzi 1 pdf 84,6 2018.01.22 137
Odpowiedzi 2 pdf 85,9 2018.01.23 125
Pompy ciepła - METRYKA pdf 196,1 2018.01.17 138
Pompy ciepła - Opis techniczny pdf 101,2 2018.01.17 160
Pompy ciepła - opis techniczny - Instalacja elektryczna pdf 74,3 2018.01.17 120
Pompy ciepła - Projekt zagospodarowania terenu pdf 7382,2 2018.01.17 129
Pompy cipła - Rozdzielnia RGP Rozmieszczenie aparatów pdf 70,9 2018.01.17 169
Pompy cipła - Rozdzielnia RGP Schemat ideowy pdf 123,5 2018.01.17 130
Pompy cipła - Rzut piwnic Instalacja co pdf 230,9 2018.01.17 147
Pompy cipła - Rzut piwnic Instalacja elektryczna pdf 56,0 2018.01.17 125
Pompy cipła - Schemat instalacji pdf 177,2 2018.01.17 127
Pompy cipła - Schemat zasilania pdf 97,6 2018.01.17 137
Pompy cipła - Złącze kablowo-pomiarowe ZK6+P Elewacje pdf 65,4 2018.01.17 131
Pompy cipła - Złącze kablowo-pomiarowe ZK6+P Rozmieszczenie aparatów pdf 101,5 2018.01.17 125
Specyfikacja Techniczna ST 01 pdf 196,8 2018.01.17 163
Specyfikacja Techniczna ST 02 pdf 127,5 2018.01.17 138
Specyfikacja Techniczna ST 03 pdf 189,3 2018.01.17 147
Specyfikacja Techniczna ST 04 pdf 176,8 2018.01.22 113
Specyfikacja Techniczna ST 05 i ST 06 pdf 127,1 2018.01.17 130
Specyfikacja Techniczna ST 07 pdf 117,6 2018.01.17 143
Specyfikacja techniczna wymagania ogólne ST 00 pdf 157,5 2018.01.17 136
Term - A10 pdf 1444,8 2018.01.17 137
Term - A11 pdf 1033,8 2018.01.17 153
Term - A12 pdf 765,0 2018.01.17 130
Term - A13 pdf 709,3 2018.01.17 147
Term - A14 pdf 1972,7 2018.01.17 123
Term - A15 pdf 479,1 2018.01.17 126
Term - A16 pdf 403,3 2018.01.17 129
Term - A17 pdf 406,5 2018.01.22 134
Term - A18 pdf 716,6 2018.01.22 121
Term - A19 pdf 460,1 2018.01.22 125
Term - A2 pdf 906,5 2018.01.17 141
Term - A20 pdf 1404,3 2018.01.17 130
Term - A21 pdf 515,0 2018.01.17 118
Term - A22 pdf 530,6 2018.01.17 147
Term - A23 pdf 461,6 2018.01.17 177
Term - A24 pdf 605,6 2018.01.17 130
Term - A3 pdf 531,9 2018.01.17 128
Term - A4 pdf 563,2 2018.01.17 129
Term - A5 pdf 870,8 2018.01.17 133
Term - A6 pdf 663,7 2018.01.17 130
Term - A7 pdf 578,3 2018.01.17 156
Term - A8 pdf 1932,7 2018.01.17 137
Term - A9 pdf 1182,9 2018.01.17 137
Term - Analiza ekologiczna i ekonomiczna - Budynek Liceum pdf 127,0 2018.01.17 138
Term - Analiza ekologiczna i ekonomiczna - Sala gimnastyczna pdf 120,2 2018.01.17 145
Term - BIOZ pdf 119,4 2018.01.17 121
Term - Bioz pompa ciepła Liceum odt 24,3 2018.01.17 121
Term - Budynek Liceum projektowana charakterystyka energetyczna pdf 75,1 2018.01.17 207
Term - K1 pdf 1539,4 2018.01.17 137
Term - METRYKA pdf 207,2 2018.01.17 128
Term - Opis techniczny pdf 199,2 2018.01.17 166
Term - Opis techniczny do instalacji sanitarnych Liceum pdf 135,1 2018.01.17 113
Term - Projektowana charakterystyka energetyczna Sala sportowa Liceum pdf 78,6 2018.01.17 210
Term - Rys A1 Projekt zagospodarowania terenu pdf 2148,5 2018.01.17 165
Term - Rys S1 Rzut kotłowni Poziom +1,2m pdf 265,5 2018.01.17 142
Term - Rys S2 Rzut kotłowni poziom +3,00m pdf 213,2 2018.01.17 130
Term - Rys S3 Rzut kotłowni Inst co pdf 258,8 2018.01.17 146
Term - Rys S4 Profil kanalizacji deszczowej pdf 474,7 2018.01.17 132
Term - Rys S5 Profile przykanalików kanalizacji deszczowej pdf 349,8 2018.01.17 132
umowa LO pdf 293,5 2018.01.17 132
Zał. nr 1 - formularz ofertowy doc 238,0 2018.01.17 127
zał. nr 2 - zrealizowane zamówienia doc 231,5 2018.01.17 142
zał. nr 3 - wykaz osób doc 230,0 2018.01.17 121
zał. nr 4 - wykaz sprzętu doc 232,0 2018.01.17 127
zał. nr 5 - oświadczenie o zatrudnieniu doc 234,0 2018.01.17 135
zał. nr 6 - dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 244,5 2018.01.17 128
zał. nr 7 - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunkó doc 250,5 2018.01.17 140
zał. nr 8 - zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbęd doc 235,5 2018.01.17 133
zał. nr 9 - Przedmiar pdf 304,0 2018.01.22 134

Pobierz wszystkie dokumenty