Szczegóły ogłoszenia

2/2018

"Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na zadanie "Przebudowa pomieszczeń dla potrzeb Oddziału Klinicznego Gastroenterologicznego w bud. nr 3, piętro VII - strona północna""

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogł BZP docx 28,7 2018.01.15 194

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) docx 11,8 2018.01.22 111

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 60,3 2018.01.15 91

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
15_karty_pomieszczeń pdf 325,5 2018.01.15 125
1_Strona_TYT_Medes pdf 81,7 2018.01.15 122
2_Opis_Gastroenterologii pdf 191,5 2018.01.15 136
70_charakterystyka pdf 121,6 2018.01.15 135
76_zestawienie_sprzętu pdf 151,4 2018.01.15 120
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,5 2018.01.15 128
Kaseton elektryczno-gazowy naścienny 1-stanowiskowy 3 szt. docx 19,2 2018.01.15 121
Kaseton elektryczno-gazowy naścienny 3-stanowiskowy 6 szt. docx 19,2 2018.01.15 114
Kaseton elektryczno-gazowy naścienny pionowy 2-stanowiskowy 2 szt. docx 19,0 2018.01.15 126
opis przedmiotu zamówienia docx 238,1 2018.01.15 133
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 28,9 2018.01.15 122
Podział wynagrodzenia na oprac. DP i nadzór autorski xls 35,0 2018.01.15 119
Projekt UMOWA doc 1160,5 2018.01.15 131
Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom doc 22,9 2018.01.15 118
Wykaz dostaw lub usług doc 18,1 2018.01.15 136
Wykaz osób doc 20,6 2018.01.15 121
Wzór oferty XLS - wymagane dokumenty xls 40,0 2018.01.15 120
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,5 2018.01.15 119

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 20,0 2018.01.22 128

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 22,9 2018.01.22 107

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
plan sytuacja pdf 52,9 2018.01.22 105
rzut oddz. gastroenterologii pdf 832,4 2018.01.22 109
uzgodnienie_WOMP pdf 933,3 2018.01.22 114
wymagania dot. Wykonawców_zał. nr 2 docx 238,1 2018.01.22 104

Pobierz wszystkie dokumenty