Szczegóły ogłoszenia

2/2018

"Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na zadanie "Przebudowa pomieszczeń dla potrzeb Oddziału Klinicznego Gastroenterologicznego w bud. nr 3, piętro VII - strona północna""

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogł BZP docx 28,7 2018.01.15 291

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) docx 11,8 2018.01.22 122

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 60,3 2018.01.15 99

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
15_karty_pomieszczeń pdf 325,5 2018.01.15 135
1_Strona_TYT_Medes pdf 81,7 2018.01.15 133
2_Opis_Gastroenterologii pdf 191,5 2018.01.15 147
70_charakterystyka pdf 121,6 2018.01.15 145
76_zestawienie_sprzętu pdf 151,4 2018.01.15 129
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,5 2018.01.15 138
Kaseton elektryczno-gazowy naścienny 1-stanowiskowy 3 szt. docx 19,2 2018.01.15 130
Kaseton elektryczno-gazowy naścienny 3-stanowiskowy 6 szt. docx 19,2 2018.01.15 122
Kaseton elektryczno-gazowy naścienny pionowy 2-stanowiskowy 2 szt. docx 19,0 2018.01.15 138
opis przedmiotu zamówienia docx 238,1 2018.01.15 144
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 28,9 2018.01.15 132
Podział wynagrodzenia na oprac. DP i nadzór autorski xls 35,0 2018.01.15 126
Projekt UMOWA doc 1160,5 2018.01.15 141
Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom doc 22,9 2018.01.15 131
Wykaz dostaw lub usług doc 18,1 2018.01.15 148
Wykaz osób doc 20,6 2018.01.15 131
Wzór oferty XLS - wymagane dokumenty xls 40,0 2018.01.15 133
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,5 2018.01.15 133

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 20,0 2018.01.22 141

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 22,9 2018.01.22 119

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
plan sytuacja pdf 52,9 2018.01.22 118
rzut oddz. gastroenterologii pdf 832,4 2018.01.22 121
uzgodnienie_WOMP pdf 933,3 2018.01.22 125
wymagania dot. Wykonawców_zał. nr 2 docx 238,1 2018.01.22 112

Pobierz wszystkie dokumenty