Szczegóły ogłoszenia

ZP.271.1.2018

"Remont dróg gminnych nr 581222 K w km 0+000 do km 1+233, Nr 581225K w km 2+763 do km 2+167, NR 581247K w km 2+200 do km 0+000 w miejscowości Grobla."

GMINA DRWINIA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu doc 64,3 2018.01.12 142

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 63,4 2018.01.12 131

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
dokumentacja projektowa zip 30520,2 2018.01.12 177
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 23,7 2018.01.12 124
Formularz oferty doc 49,0 2018.01.12 129
Oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy doc 34,0 2018.01.12 132
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 78,0 2018.01.12 141
Projekt umowy doc 211,0 2018.01.12 140
STWIOR pdf 1884,9 2018.01.12 150
Wykaz robót budowlanych doc 36,0 2018.01.12 122
Wykaz osób doc 36,0 2018.01.12 130
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 21,8 2018.01.12 114

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ nr 1 doc 18,3 2018.01.25 125

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 18,3 2018.01.30 153

Pobierz wszystkie dokumenty