Szczegóły ogłoszenia

NA/O/11/2018

"Remont pomieszczeń K-63a, 63b w budynku K dla WBIŚiA Politechniki Rzeszowskiej."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 84,5 2018-01-12 195

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zip 653,9 2018-01-12 168
Wykaz osób doc 35,0 2018-01-12 133
Wykaz robót budowlanych doc 38,5 2018-01-12 131
Wzór oferty na roboty budowlane doc 47,0 2018-01-12 140
Wzór umowy zip 1436,6 2018-01-12 129

Pobierz wszystkie dokumenty