Szczegóły ogłoszenia

NA/P/372/2017

"Budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby dydaktyczne WEiI Politechniki Rzeszowskiej - w systemie zaprojektuj i wybuduj"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 52,4 2018.01.11 243
Ogłoszenie UZP doc 52,4 2018.01.11 144

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona docx 77,6 2018.01.11 141

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2018.01.11 166
opis rar 2626,1 2018.01.11 209
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,1 2018.01.11 175
Wykaz osób doc 19,3 2018.01.11 177
Wykaz robót budowlanych doc 23,0 2018.01.11 167
Wzór oferty na roboty budowlane doc 26,5 2018.01.11 171
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1883,1 2018.01.11 178
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,0 2018.01.11 175

Pobierz wszystkie dokumenty