Szczegóły ogłoszenia

FER.271.28.2017

"Rozbudowa odcinka drogi gminnej Szerzyny - Nagórze nr 200602k klasy D na działkach o numerach: 1867, 1292/1(1292), 1292/2(1292), 1291, 1290/1(1290), 1290/2(1290), 1289/1(1289), 1282/1(1282), 1282/2(1282), 1278/2(1278), 1277, 1276/2(1276), 1107/2(1107), 1106/2(1106), 1105/2(1105), 1103/2(1103), 1300 obr. 0001 Szerzyny oraz budowa nowego odcinka drogi gminnej Ołpiny - Nadole nr 200640k klasy D na działkach o numerach: 1302/10(1302/8), 1309/2(1309), 994/1 obr. 0003 Ołpiny wraz z budową przepustów drogowych oraz przebudową kolidującej infrastruktury"

Urząd Gminy w Szerzynach

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP pdf 121,1 2017.12.12 100

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) doc 39,5 2018.01.12 97

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 142,5 2017.12.12 82

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 50,5 2017.12.12 101
formularz ofertowy doc 40,5 2017.12.12 111
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 48,5 2017.12.12 106
wzór umowy doc 127,0 2017.12.12 113

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 31,5 2017.12.12 115
Powiadomienie o zmianach w SIWZ2 doc 28,5 2018.01.12 106

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 31,0 2017.12.12 97
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ1 doc 31,5 2017.12.12 97
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ2 doc 30,5 2017.12.12 105
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ3 doc 32,5 2017.12.12 97

Pobierz wszystkie dokumenty