Szczegóły ogłoszenia

ZP-271-1/18

"Dostawa medycznych wyrobów jednorazowego użytku"

Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu nr 2018-OJS005-006570 pdf 399,5 2018.01.09 1658

Wyniki częściowe

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura pełna) pdf 82,0 2018.02.13 739
Informacja o zmianach 2 (procedura pełna) pdf 69,8 2018.02.28 415

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ (po zmianie) doc 110,4 2018.01.09 1571

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1 Wzór oferty doc 24,6 2018.01.09 1440
1a Wzór oferty część szczegółowa wraz z opisem przedmiotu zamówienia (po zmianie) xlsx 194,3 2018.01.09 1687
2 Jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ) po zmianie docx 77,4 2018.01.09 1421
3 Wzór umowy docx 35,2 2018.01.09 1416
4 Oświadczenie dla wyrobów medycznych doc 19,8 2018.01.09 1403
5 Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,5 2018.01.09 1406

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 61,5 2018.02.28 407

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 217,9 2018.02.13 773

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
2018-OJS034-073875-pl-1 Informacja o zmianach pdf 80,6 2018.02.17 680
2018-OJS043-093945 Informacja o zmianach pdf 65,7 2018.03.02 358
Protokol z otwarcia ofert doc 27,8 2018.03.06 281

Pobierz wszystkie dokumenty