Szczegóły ogłoszenia

ZP-271-1/18

"Dostawa medycznych wyrobów jednorazowego użytku"

Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu nr 2018-OJS005-006570 pdf 399,5 2018-01-09 1110

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura pełna) pdf 82,0 2018-02-13 224

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ (po zmianie) doc 110,5 2018-01-09 1043

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1 Wzór oferty doc 192,5 2018-01-09 922
1a Wzór oferty część szczegółowa wraz z opisem przedmiotu zamówienia (po zmianie) xlsx 194,3 2018-01-09 1124
2 Jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ) po zmianie docx 77,4 2018-01-09 910
3 Wzór umowy docx 35,2 2018-01-09 908
4 Oświadczenie dla wyrobów medycznych doc 17,6 2018-01-09 907
5 Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,5 2018-01-09 902

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 217,9 2018-02-13 243

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
2018-OJS034-073875-pl-1 Informacja o zmianach pdf 80,6 2018-02-17 121

Pobierz wszystkie dokumenty