Szczegóły ogłoszenia

I / 1 / 2018

"Przebudowa drogi powiatowej nr 5486P Miejska Górka - Wydawy w miejscowości Zielona Wieś i Wydawy"

Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP html 203,5 2018.01.08 131

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ pdf 1004,7 2018.01.08 100

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
000000 Wymagania ogólne pdf 332,2 2018.01.08 118
010101 Roboty pomiarowe pdf 263,2 2018.01.08 119
010204 rozbiórki pdf 266,2 2018.01.08 114
010305 regulacja zaworów wody. pdf 386,2 2018.01.08 109
020101 Wykopy pdf 285,7 2018.01.08 112
020301 Nasypy pdf 334,3 2018.01.08 123
030201 kanalizacja deszczowa pdf 310,3 2018.01.08 115
040101 zagęszczanie koryta pdf 273,6 2018.01.08 118
040301skropienie pdf 304,2 2018.01.08 112
040402 podbudowa z kruszywa pdf 362,0 2018.01.08 113
040501 ulepszone podłoże pdf 309,3 2018.01.08 110
040701a Podbudowa z BA pdf 582,6 2018.01.08 114
050305A Warstwa wiążąca pdf 563,8 2018.01.08 123
050305B Warstwa ścieralna pdf 579,1 2018.01.08 111
050311 Frezowanie pdf 259,7 2018.01.08 117
050323a kostka brukowa betonowa pdf 311,4 2018.01.08 122
060301a utwardzone pobocze z kruszywa pdf 292,5 2018.01.08 125
060301b utwardzenie pobocza frezem pdf 257,8 2018.01.08 125
070201 znaki pionowe pdf 287,6 2018.01.08 114
080101 Krawężniki pdf 290,1 2018.01.08 121
080301 obrzeża pdf 276,1 2018.01.08 169
080502 ściek z kostki pdf 334,3 2018.01.08 121
GG 000103 Pomiary powykonawcze pdf 336,5 2018.01.08 124
rysunki + plan sytuacyjny pdf 11909,0 2018.01.08 124
strona tytułowa pdf 481,3 2018.01.08 124
Wydawy kosztorys Oferta pdf 33,9 2018.01.08 119
załącznik nr 1 oferta pdf 193,1 2018.01.08 122
załącznik nr 2 oświadczenie o spełnianiu warunków pdf 150,0 2018.01.08 114
załącznik nr 3 oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia pdf 166,2 2018.01.08 112
załącznik nr 4 oświadczenie o grupie kapitałowej pdf 150,1 2018.01.08 129
załącznik nr 5 wykaz robót budowlanych pdf 213,4 2018.01.08 120
załącznik nr 6 zobowiązanie innego podmiotu pdf 194,4 2018.01.08 118
załącznik nr 6a zobowiązanie syt.finansowa pdf 194,8 2018.01.08 131
załącznik nr 7 oświadczenie pod.zobow. dot. przesłanek wykluczenia pdf 148,9 2018.01.08 108
załącznik nr 8 oświadczenie o zatrudnieniu pdf 148,3 2018.01.08 100
załącznik nr 9 projekt umowy pdf 517,8 2018.01.08 108
Zielona Wieś Kosztorys Oferta pdf 67,3 2018.01.08 123

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ pdf 389,0 2018.01.16 113
Odpowiedź 2 na zapytania w sprawie SIWZ pdf 358,8 2018.01.19 112

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,4 2018.01.24 118

Pobierz wszystkie dokumenty