Szczegóły ogłoszenia

SA.270.2.13.2017

"Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Różańsko w latach 2018-2020"

Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Różańsko

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 5171,8 2018.01.03 224

Wyniki częściowe

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - wyniki częściowe pdf 478,1 2018.02.22 211

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ_wieloletnia pdf 473,8 2018.01.03 132

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Zal. nr 2 do SIWZ - Kosztorys ofertowy pdf 31,6 2018.01.03 180
Zal. nr 8 do SIWZ - Wzor umowy wieloletnia pdf 234,1 2018.01.03 179
Zał. nr 1 do SIWZ - Oferta pdf 41,8 2018.01.03 174
Zał. nr 10 do SIWZ - Specyfikacja_techniczna_wybranych_prac_z_zakresu_gospodarki_ pdf 425,9 2018.01.03 279
Zał. nr 2 do SIWZ - kosztorys ofertowy - pakiet 1 pdf 187,8 2018.01.03 195
Zał. nr 2 do SIWZ - kosztorys ofertowy - pakiet 2 pdf 187,4 2018.01.03 184
Zał. nr 2 do SIWZ - kosztorys ofertowy - pakiet 3 pdf 187,8 2018.01.03 194
Zał. nr 3 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia_(2) pdf 192,9 2018.01.03 174
Zał. nr 3.1 do SIWZ - Zestawienie_pozycji_prac_wchodzących_w_zakres_przedmiotu_ pdf 638,7 2018.01.03 156
Zał. nr 3.2 do SIWZ - Zestawienie_szczegółowe_miąższości_drewna_na_pozycjach pdf 214,9 2018.01.03 181
Zał. nr 3.3 do SIWZ - Zestawienie_stopni_trudności_,_odległości_zrywki pdf 122,6 2018.01.03 178
Zał. nr 3.4 do SIWZ - Zestawienie_pozycji_niedostępnych_dla_pozyskania_maszynow pdf 83,7 2018.01.03 202
Zał. nr 4 do SIWZ - Wzór formularza jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) pdf 159,2 2018.01.03 173
Zał. nr 5 do SIWZ - Niewiążący wzór zobowiązania do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia pdf 35,5 2018.01.03 178
Zał. nr 6 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej pdf 44,1 2018.01.03 164
Zał. nr 7 do SIWZ - Oświadczenie_w_sprawie_braku_podstaw_wykluczenia pdf 43,7 2018.01.03 179
Zał. nr 9 do SIWZ - Katalogi_norm_czasu_pracy pdf 484,8 2018.01.03 162

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 47,7 2018.02.08 172

Pobierz wszystkie dokumenty