Szczegóły ogłoszenia

SZW/SZP/102/2017

"Dostawa sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu (45 zadań częściowych) "

SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 971,0 2018-01-02 230

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 499,1 2018-01-02 355

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,5 2018-01-02 140
Formularz cenowy - zzałącznik nr 2 do SIWZ doc 26028,5 2018-01-02 570
Formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ doc 579,5 2018-01-02 248
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 57,5 2018-01-02 133
Wzór umowy - załącznk nr 5 do SIWZ pdf 11562,3 2018-01-02 158

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Przedłużenie terminu składania ofert 08.02.2018 pdf 450,6 2018-02-08 89

Pobierz wszystkie dokumenty